Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

Baca Selanjutnya

MAVCOM Mengeluarkan Laporan Industri Pertama: Waypoint

Penunjuk utama industri telah diberi penekanan di dalam laporan industri MAVCOM yang pertama – bertujuan untuk mengutarakan pandangan mengenai prospek industri penerbangan Malaysia, di samping mengulas isu-isu semasa yang memberi impak kepada industri ini. Suruhanjaya juga telah mengulas dan mengkaji perkembangan industri dari tahun 2010 hingga 2016 di dalam laporan sulung ini.

Waypoint diterbitkan bertujuan untuk mengutarakan pandangan mengenai prospek industri penerbangan Malaysia, di samping mengulas isu-isu semasa yang memberi impak kepada industri ini. MAVCOM meramalkan bahawa trafik penumpang bagi tahun 2017 akan berkembang pada kadar 7.8-8.8%, iaitu bersamaan dengan 98.3-99.2 juta penumpang.

Baca Selanjutnya

Ketahui Hak Anda Sebelum Penerbangan

MAVCOM's video thumbnail