Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahanagar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

Baca Selanjutnya

MAVCOM Mengeluarkan Laporan Pengguna Pertama

Laporan Pengguna ini merangkumi statistik aduan yang diterima di antara bulan Mac 2016 dan Februari 2017 serta inisiatif-inisiatif penting yang berkaitan dengan pengguna penerbangan.

MAVCOM telah berjaya mengurus, menyelesai dan menutup 95% daripada 1,639 aduan yang diterima.

Baca Selanjutnya

Ketahui Hak Anda Sebelum Penerbangan

MAVCOM's video thumbnail