Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahanagar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

Baca Selanjutnya

Tahukah anda?

Apakah sebenarnya hak anda sebagai pengguna dan apa yang patut anda lakukan apabila menghadapi masalah dengan syarikat penerbangan atau lapangan terbang anda? Ketahui lebih lanjut tentang Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 yang menggariskan hak-hak anda sebagai pengguna perkhidmatan penerbangan.

Baca Selanjutnya

Ketahui Hak Anda Sebelum Penerbangan

MAVCOM's video thumbnail