Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

Baca Selanjutnya

Laporan Pengguna kedua MAVCOM mencatatkan peningkatan aduan sebanyak 92 peratus

MAVCOM telah melancarkan Laporan Pengguna kedua yang yang memperincikan pandangan utama dan statistik mengenai aduan yang diterima oleh Suruhanjaya bagi tempoh Mac-Ogos 2017. Peningkatan jumlah aduan merupakan petunjuk jelas peningkatan kesedaran di kalangan pengguna mengenai hak-hak penerbangan mereka.

Laporan Pengguna ini juga memberi maklumat ringkas tentang dua inisiatif utama Suruhanjaya yang masih dalam perancangan, iaitu Matriks Penalti dan Pematuhan serta Rangka Kerja Kualiti Perkhidmatan untuk syarikat-syarikat penerbangan dan lapangan terbang di Malaysia.

Baca Selanjutnya

Ketahui Hak Anda Sebelum Penerbangan

MAVCOM's video thumbnail