Sumber-Sumber / Keputusan, Arahan dan Notis / Konsultasi

Konsultasi

Kertas Rundingan berkenaan Caj Perkhidmatan Penumpang bagi Lapangan terbang di Malaysia (tutup)

MAVCOM telah mengumumkan pindaan ke atas Caj Perkhidmatan Penumpang (PSC) pada bulan Oktober 2016 di mana PSC bagi penerbangan dan ASEAN telah disamaratakan bagi semua lapangan terbang di Malaysia, dengan satu-satunya perbezaan kadar antarabangsa antara KLIA dan klia2 dirancang untuk disamaratakan dalam tempoh setahun. MAVCOM kini sedang di dalam proses untuk menyamaratakan PSC bagi penerbangan jarak jauh sebagai salah satu langkah ke arah pematuhan amalan terbaik rangka kerja bagi caj aeronautikal. MAVCOM sedang membangunkan metodologi bagi memastikan caj aeronautikal di dalam jangka panjang adalah berteraskan amalan terbaik antarabangsa yang bersangkutan penetapan harga aeronautikal. MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas serta komen berhubung Kertas Rundingan ini. Tarikh akhir untuk memberi maklum balas adalah pada 15 September 2017.

Caj Perkhidmatan Penumpang bagi Lapangan terbang di Malaysia

Kertas Rundingan berkenaan Pendekatan Pengawalseliaan terhadap Kualiti Perkhidmatan Lapangan-lapangan Terbang di Malaysia (tutup)

MAVCOM sedang dalam proses menghasilkan sebuah skim Kualiti Perkhidmatan (QoS) untuk meningkatkan tahap perkhidmatan lapangan-lapangan terbang di Malaysia. Kertas Rundingan ini menggariskan butiran berhubung skim tersebut dan sebarang maklum balas serta komen berhubung Kertas Rundingan ini adalah amat dialu-alukan. Tarikh akhir untuk memberi maklum balas adalah pada 28 Julai 2017.

Kualiti Perkhidmatan Lapangan-lapangan Terbang di Malaysia – Konsultasi berkenaan pendekatan pengawalseliaan