Pilih satu Halaman

Ruang Berita / Pengumuman / Perubahan rejim kawal selia penerbangan awam berhubung dengan Permit Perkhidmatan Udara (“ASP”)

Perubahan rejim kawal selia penerbangan awam berhubung dengan Permit Perkhidmatan Udara (“ASP”)

12 Apr, 2016

Menurut seksyen 100 (1) Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 (“Akta”), semua pemegang ASP yang mempunyai ASP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan (“MOT”) atau Jabatan Penerbangan Awam (“DCA”) di bawah Awam Akta Penerbangan 1969 (“CAA”) dibenarkan untuk meneruskan operasi perkhidmatan tidak berjadual sehingga tarikh tamat ASP tersebut. Setelah tamat tempoh, ASP tersebut tidak boleh dilanjutkan melebihi tarikh tersebut. Jika pemegang ASP semasa ingin meneruskan operasi, mereka perlu memohon ASP baru daripada MAVCOM.

Bagi mengurangkan risiko gangguan perkhidmatan, pemegang ASP dinasihatkan supaya mengemukakan permohonan ASP kepada MAVCOM sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tarikh tamat tempoh ASP dan permohonan itu akan dianggap sebagai permohonan baru. Semua pemohon digalakkan untuk memohon awal.