Pilih satu Halaman

Ruang Berita / Pengumuman / Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Permit Perkhidmatan Udara (“ASP”) kepada AIROD Sdn Bhd (“AIROD”)

Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Permit Perkhidmatan Udara (“ASP”) kepada AIROD Sdn Bhd (“AIROD”)

20 Apr, 2016

MAVCOM memberikan AIROD Kelulusan Bersyarat bagi ASP tertakluk kepada AIROD memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh MAVCOM. Kelulusan Bersyarat tersebut berkuatkuasa mulai 20 April 2016 dan sah untuk tempoh 12 bulan sehingga 19 April 2017. Pemberian ASP hendaklah tertakluk kepada MAVCOM berpuas hati bahawa AIROD telah memenuhi semua keperluan Kelulusan Bersyarat dan bahawa tidak ada perubahan ketara terhadap mana-mana maklumat yang telah diberikan oleh AIROD kepada MAVCOM dalam proses awal permohonan ASP mereka.