Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) to MAS Awana Services Sdn. Bhd. (“MAS Awana”)

Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) to MAS Awana Services Sdn. Bhd. (“MAS Awana”)

28 Feb, 2017

MAVCOM memberikan MAS Awana Kelulusan Bersyarat bagi GHL tertakluk kepada MAS Awana memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh MAVCOM. Kelulusan Bersyarat tersebut berkuatkuasa mulai 1 Mac 2017 dan sah untuk tempoh dua belas (12) bulan sehingga 28 Februari 2018. Pemberian GHL hendaklah tertakluk kepada MAVCOM berpuas hati bahawa MAS Awana telah memenuhi semua keperluan Kelulusan Bersyarat dan bahawa tidak ada perubahan ketara terhadap mana-mana maklumat yang telah diberikan oleh MAS Awana kepada MAVCOM dalam proses awal permohonan GHL mereka.