Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) to D’viation Technics Sdn. Bhd. (“D’viation”)

Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) to D’viation Technics Sdn. Bhd. (“D’viation”)

27 Apr, 2017

MAVCOM memberikan D’viation Kelulusan Bersyarat bagi GHL tertakluk kepada D’viation memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh MAVCOM. Kelulusan Bersyarat tersebut berkuatkuasa mulai 1 Jun 2017 dan sah untuk tempoh dua belas (12) bulan sehingga 31 Mei 2018. Pemberian GHL hendaklah tertakluk kepada MAVCOM berpuas hati bahawa D’viation telah memenuhi semua keperluan Kelulusan Bersyarat dan bahawa tidak ada perubahan ketara terhadap mana-mana maklumat yang telah diberikan oleh D’viation kepada MAVCOM dalam proses awal permohonan GHL mereka.

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download