Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada BCS Contract Supply Sdn. Bhd.

Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada BCS Contract Supply Sdn. Bhd.

27 Apr, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada BCS Contract Supply Sdn. Bhd. untuk tempoh dua belas (12) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2018.