Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Conor Engineering and Services Sdn. Bhd.

Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Conor Engineering and Services Sdn. Bhd.

27 Apr, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada Conor Engineering and Services Sdn. Bhd. untuk tempoh dua belas (12) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2018.