Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Sabah Air Aviation Sdn. Bhd.

Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Sabah Air Aviation Sdn. Bhd.

27 Apr, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada Sabah Air Aviation Sdn. Bhd. untuk tempoh dua puluh empat (24) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2019.