Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Jet Fuels Sdn. Bhd.

Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Jet Fuels Sdn. Bhd.

30 Mei, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada Jet Fuels Sdn. Bhd. untuk tempoh tiga puluh enam (36) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2020.