Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada MNM Aviation Services Sdn. Bhd.

Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada MNM Aviation Services Sdn. Bhd.

30 Mei, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada MNM Aviation Services Sdn. Bhd. untuk tempoh dua puluh empat (24) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2019.