Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Nusantara Aviation Services Sdn. Bhd.

Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Nusantara Aviation Services Sdn. Bhd.

30 Mei, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada Nusantara Aviation Services Sdn. Bhd. untuk tempoh dua belas (12) bulan berkuatkuasa dari 1 Mei 2017 sehingga 30 April 2018.