Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Raya Airways Sdn. Bhd.

Pemberian Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Raya Airways Sdn. Bhd.

30 Mei, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada Raya Airways Sdn. Bhd. untuk tempoh dua belas (12) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2018.