Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Bukit Wang Resources (M) Sdn. Bhd.

Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Bukit Wang Resources (M) Sdn. Bhd.

13 Jun, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada Bukit Wang Resources (M) Sdn. Bhd. untuk tempoh dua belas (12) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2018.