Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Cloudera Aviation Services Sdn. Bhd.

Pemberian Kelulusan Bersyarat bagi Lesen Pengendali Darat (“GHL”) kepada Cloudera Aviation Services Sdn. Bhd.

13 Jun, 2017

MAVCOM memberikan GHL kepada Cloudera Aviation Services Sdn. Bhd. untuk tempoh dua belas (12) bulan berkuatkuasa dari 1 Jun 2017 sehingga 31 Mei 2018.