Pilih satu Halaman

Newsroom / Announcements / MAVCOM: Tahap kesedaran di kalangan penumpang meningkat

MAVCOM: Tahap kesedaran di kalangan penumpang meningkat

19 Sep, 2018

MAVCOM: Tahap kesedaran di kalangan penumpang meningkat
Kadar aduan diterima meningkat sebanyak 38.1 peratus

KUALA LUMPUR, 19 SEPTEMBER 2018 – Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah mengeluarkan edisi terbaru Laporan Pengguna yang telah menunjukkan peningkatan bilangan aduan yang diterima daripada pengguna sepanjang tempoh enam bulan pertama bermula bagi tempoh Januari sehingga Jun 2018, berbanding dengan laporan sebelumnya iaitu Julai ke Disember 2017.

Isu keempat Laporan Pengguna menunjukkan peningkatan sebanyak 38.1 peratus bagi aduan yang diterima oleh pihak Suruhanjaya. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesedaran di kalangan pengguna berbanding tempoh enam bulan terakhir pada tahun lepas.

Laporan ini memberi gambaran terperinci tentang jenis serta kekerapan aduan oleh pengguna yang berkaitan dengan kedua-dua syarikat penerbangan dan lapangan terbang yang beroperasi di sektor ini. Laporan tersebut juga memperincikan inisiatif pengguna FlySmart yang telah diperkenalkan oleh Suruhanjaya, sejajar dengan usaha MAVCOM untuk meningkatkan tahap kesedaran di kalangan pengguna mengenai hak-hak mereka di Malaysia. Maklumat mengenai Rangka Kerja Kualiti Perkhidmatan (QoS) lapangan terbang di Malaysia, juga dilampirkan secara terperinci di dalam laporan ini.

MAVCOM terus mempamerkan kadar kejayaan yang tinggi dari segi penyelesaian aduan. Daripada 858 aduan yang diterima, MAVCOM telah berjaya menyelesaikan dan menutup 99.4 peratus aduan sepanjang tempoh enam bulan. 53.0 peratus daripada aduan yang diselesaikan melibatkan pertukaran arah bagi penyelesaian yang disediakan oleh syarikat penerbangan yang kemudiannya memihak kepada pengguna.

Pengerusi Eksekutif MAVCOM, Dr. Nungsari Ahmad Radhi berkata “Walaupun tugas kami adalah untuk mengawal selia aspek ekonomi sektor penerbangan, salah satu mandat utama Suruhanjaya adalah untuk melindungi kepentingan pengguna. Selaras dengan ini, kami gembira dengan peningkatan yang ketara dalam tahap kesedaran pengguna yang dibuktikan dengan peningkatan aduan yang diterima. Suruhanjaya akan terus memastikan bahawa aduan pengguna ditangani, diselesaikan dan ditutup dengan secepat mungkin.”

Sorotan Utama Laporan Pengguna

Malaysia Airlines mewakili 49.8 peratus daripada jumlah aduan keseluruhan yang diterima dalam tempoh setengah tahun, iaitu peningkatan sebanyak 34.7 peratus berbanding dengan tahun sebelumnya.

AirAsia mencatatkan 22.4 peratus daripada aduan yang menunjukkan kenaikan 58.7 peratus berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas manakala Malindo Air mencatatkan 13.9 peratus daripada aduan yang menyaksikan peningkatan signifikan sebanyak 12.3 peratus.

Secara purata, MAVCOM menerima sebanyak 20 aduan bagi setiap 1 juta penumpang sepanjang tempoh enam bulan tersebut. Berbanding dengan tempoh yang sama bagi tahun lepas, terdapat peningkatan bagi hampir kesemua kategori aduan dimana tiga kategori aduan tertinggi adalah bagi aduan berkenaan kehilangan, kerosakan dan kelewatan bagasi, pemprosesan bayaran balik, dan penundaan penerbangan. Bilangan aduan yang diterima bagi ketiga-tiga kategori ini telah meningkat sebanyak 57.4 peratus.

“Laporan Pengguna adalah penerbitan berkala Suruhanjaya yang juga menyediakan maklum balas pengguna kepada penyedia perkhidmatan dalam industri sebagai rujukan untuk mereka meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan,” tambah Dr. Nungsari.

Laporan Pengguna terkini boleh didapati di laman web MAVCOM di www.mavcom.my.  Laporan Pengguna MAVCOM dikeluarkan sebanyak dua kali setahun.

Laporan Pengguna (Januari 2018 – Jun 2018)