Pilih satu Halaman

Newsroom / News Releases / Pelantikan semula Anggota Suruhanjaya MAVCOM

Pelantikan semula Anggota Suruhanjaya MAVCOM

4 Mac, 2019

 

Pelantikan semula Anggota Suruhanjaya MAVCOM

 

KUALA LUMPUR, 4 MAC 2019 – Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Menteri Pengangkutan telah melantik semula Anggota Suruhanjaya berikut untuk tempoh tambahan tiga tahun berkuatkuasa mulai 1 Mac 2019:

1. Dato’ Mah Weng Kwai
2. Datuk Seri Long See Wool
3. Dato’ Fauziah binti Yaacob

MAVCOM dan Anggota Suruhanjayanya akan meneruskan mandatnya sebagai entiti bebas yang bertanggungjawab untuk mengawal selia perkara ekonomi dan komersial berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia, sambil memperjuangkan hak pengguna dalam sektor penerbangan. Mavcom merupakan sebuah suruhanjaya yang membiayai sendiri kos operasinya.