Pilih satu Halaman

Ruang Berita / Pengumuman / Kertas Pendirian (Position Paper) terhadap Liberalisasi Berturutan bagi Sektor Perkhidmatan Penerbangan Malaysia

Kertas Pendirian (Position Paper) terhadap Liberalisasi Berturutan bagi Sektor Perkhidmatan Penerbangan Malaysia

18 Jul, 2019

 

MAVCOM telah mengeluarkan sebuah kertas pendirian mengenai pandangan serta syor-syor MAVCOM berkaitan liberalisasi berturutan (liberalisation sequencing) di dalam sektor perkhidmatan penerbangan. Kertas ini menerangkan sejarah liberalisasi sektor ini, serta syor-syor untuk meningkatkan lagi manfaat daripada liberalisasi.

Sorotan utama kertas pendirian MAVCOM ini adalah penekanan terhadap kepentingan untuk menegakkan dan mempratikkan prinsip tadbir urus yang baik oleh pihak-pihak berkepentingan di dalam sektor ini. Di samping memastikan keupayaan organisasi yang mencukupi, penggubal dasar, pengawal selia, serta pemain industri juga seharusnya bersikap profesional dan tidak memberi atau tunduk kepada tekanan politik dan kehendak pihak-pihak berkepentingan (political and regulatory capture). 

Kertas ini boleh didapati di pautan ini.