Pilih satu Halaman
Ruang Berita / Kenyataan Media / Kesesakan Kaunter Imigresen di KLIA 2

Kesesakan Kaunter Imigresen di KLIA 2

21 Okt, 2019

 

KENYATAAN MEDIA
Maklum balas kepada laporan media
Untuk memetik:
Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM)

Berikutan beberapa laporan media mengenai kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Group baru-baru ini mengenai waktu menunggu yang lama di kaunter imigresen di Lapangan Terbang Antarabangsa KL 2 (klia2), serta tuduhan-tuduhan beliau terhadap Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM), Suruhanjaya ingin meyangkal dakwaan-dakwaan ini seperti berikut.

Pada Ogos 2019, Suruhanjaya telah menerima suatu surat daripada AirAsia Berhad berkenaan waktu menunggu yang lama yang sering berlaku di kaunter imigresen klia2. Dalam surat tersebut, AirAsia menekankan bahawa mereka telah merekod kadar kesesakan di kaunter imigresen di klia2 setiap hari. Suruhanjaya kemudiannya meminta rekod harian tersebut oleh kerana maklumat ini akan menjadi penambahan penting kepada maklumat dan data yang telah sedia diperoleh oleh Suruhanjaya.

Suruhanjaya juga telah menyatakan dengan jelas dalam maklumbalasnya kepada AirAsia bahawa MAVCOM dijadualkan untuk berjumpa dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Oleh itu, Suruhanjaya telah meminta AirAsia untuk berkongsi rekod harian tersebut dengan Suruhanjaya sebelum mesyuarat ini berlangsung. Ini kerana ketersediaan maklumat ini dapat membantu dalam perbincangan mesyuarat tersebut. Walaupun Suruhanjaya telah menghantar beberapa peringatan kepada AirAsia untuk rekod ini, namun begitu, tiada maklumbalas yang diberikan.

Suruhanjaya meneruskan rancangan untuk berjumpa dengan Ketua Pengarah Jabatan Imigresen dan Pengarah Imigresen Lapangan Terbang Antarabangsa KL (KLIA) bagi membincangkan isu waktu menunggu yang lama di kaunter imigresen. Suruhanjaya amat komited untuk terus bekerjasama dengan agensi lain di dalam industri penerbangan Malaysia, termasuk Jabatan Imigresen Malaysia yang bertanggungjawab untuk perkhidmatan imigresen di kesemua lapangan terbang Malaysia.

Suruhanjaya komited dalam menyediakan penyelesaian serta pembangunan jangka panjang bagi industri penerbangan Malaysia. Rangka Kerja QoS (Quality of Service) Lapangan Terbang, yang direka untuk meningkatkan tahap perkhidmatan di lapangan terbang di Malaysia serta hasil perundingan Suruhanjaya dengan pelbagai pihak berkepentingan, merupakan contoh usaha MAVCOM dalam mencapai matlamat tersebut. Suruhanjaya telah melaksanakan 20 elemen kualiti perkhidmatan di KLIA dan klia2 sebagai sebahagian daripada Rangka Kerja QoS Lapangan Terbang. Pembangunan Rangka Kerja QoS Lapangan Terbang adalah mengikut jadual bagi pelaksanaan lapan elemen kualiti perkhidmatan yang lain, termasuk yang berkaitan dengan waktu menunggu di kaunter imigresen, kaunter daftar masuk, kastam serta di kerbside. Suruhanjaya akan memantau prestasi waktu menunggu di kesemua lokasi ini seperti yang tertera di dalam Rangka Kerja QoS Lapangan Terbang untuk memastikan perkhidmatan yang lebih baik diberikan oleh kesemua pihak yang terlibat.