Pilih satu Halaman

Ruang Berita / Pengumuman / Pengeluaran Keputusan Akhir dan Pewartaan Perintah Pengecualian Individu bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usaha Sama antara Malaysia Airlines Berhad dengan Japan Airlines Co. Ltd.

 

Pengeluaran Keputusan Akhir dan Pewartaan Perintah Pengecualian Individu bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usaha Sama antara Malaysia Airlines Berhad dengan Japan Airlines Co. Ltd.

5 Feb 2024

 

MAVCOM telah mengeluarkan Keputusan Akhir yang mendapati bahawa permohonan pembaharuan Pengecualian Individu bagi Perjanjian Usaha Sama antara Malaysia Airlines Berhad dengan Japan Airlines Co. Ltd., melalui Perjanjian-Perjanjian Muktamad, memenuhi semua syarat di bawah seksyen 50 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 dan pengecualian individu tersebut layak dibaharui. Perintah Pengecualian Individu bagi Perjanjian-Perjanjian Muktamad tersebut telah diwartakan dan berkuat kuasa bagi tempoh lima (5) tahun mulai 2 Mei 2023 hingga 1 Mei 2028.

Keputusan Akhir bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usaha Sama antara Malaysia Airlines Berhad dengan Japan Airlines Co. Ltd.