Pilih satu Halaman

Tentang Kami / Anggota Suruhanjaya

Anggota Suruhanjaya

Datuk Seri Hj. Saripuddin Hj. Kasim

Datuk Seri Hj. Saripuddin Hj. Kasim ialah Pengerusi Eksekutif MAVCOM dan telah dilantik pada 4 Mei 2020. Sebelum ini, beliau telah dilantik sebagai Pesuruhjaya MAVCOM pada 1 Mac 2016, semasa beliau berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Pengangkutan (MOT) sehingga 6 Januari 2019. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan, serta Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Sebelum bersara daripada Perkhidmatan Awam Malaysia pada bulan November 2019, beliau telah berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. 

 Datuk Seri Hj. Saripuddin memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya, Diploma Lanjutan dalam bidang Pengurusan Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Kewangan Korporat dari Universiti Hartford, Connecticut, Amerika Syarikat.

Datuk Isham Ishak

Datuk Isham Ishak kini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan (MOT). Sebelum ini, beliau merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC), dan Ketua Setiausaha [dan sebelumnya Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan)] Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). 

Kerjaya Datuk Isham dalam sektor kerajaan bermula pada tahun 1994 di MITI, di mana beliau telah berkhidmat dalam beberapa bahagian yang berkaitan dengan perdagangan dan industri dari aspek antarabangsa dan serantau, seperti Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Penasihat Menteri di Pejabat MITI Washington D.C. selama lima tahun. Datuk Isham sebelum ini pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (dan sebelum itu, Ketua Pegawai Operasi) Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia). 

Datuk Isham memegang Ijazah Sarjana Sastera dalam bidang Pengurusan Strategik dari Universiti Graduan Claremont, Amerika Syarikat dan pernah mengikuti Program Pengurusan dan Kepimpinan Lanjutan di Universiti Oxford, United Kingdom, serta Program Pengurusan Lanjutan di Sekolah Perniagaan Harvard, Amerika Syarikat.

Datuk Seri Saiful Anuar Lebai Hussen

Datuk Seri Saiful Anuar Lebai Hussen telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri (JPM) pada 14 Februari 2020. Beliau telah berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) pada 22 Oktober 2018, sebelum perubahan pentadbiran Kerajaan dan penstrukturan semula kementerian dan agensi. Sebelum pelantikan beliau sebagai Ketua Setiausaha, beliau berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pengarah (Dasar) EPU, di bawah Jabatan Perdana Menteri dari 21 Ogos 2017 hingga 21 Oktober 2018, sebelum EPU dibubarkan berikutan penubuhan MEA. Datuk Saiful juga diamanahkan untuk menyediakan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas, iaitu mengenai pembangunan dan kesejahteraan inklusif, pembangunan wilayah dan modal insan. 

Datuk Seri Saiful juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) bagi Kementerian Kesihatan dari bulan Januari 2015 hingga bulan Ogos 2017. Beliau mengawasi hal-hal pentadbiran, sumber manusia dan latihan yang berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan awam di seluruh Malaysia. Beliau juga terlibat dengan Unit Kerjasama Awam-Swasta (UKAS), di bawah JPM sebagai Pengarah Kanan Bahagian Dasar dan Pembangunan (April-Disember 2010) dan Pengarah Bahagian Pembangunan Koridor (2009-2010). Sepanjang tempoh beliau di UKAS, beliau bertanggungjawab untuk merumuskan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan dasar, strategi, program/projek Kerjasama Awam-Swasta dan pembangunan lima buah wilayah/koridor pembangunan ekonomi.

Datuk Seri Saiful berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya dan Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga memegang Diploma dalam bidang Pengurusan Awam dari Pengurusan Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Selain itu, beliau menganggotai beberapa Majlis dan Lembaga Pengarah seperti Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Iskandar (IRDA), Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC), Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA), Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak (RECODA), Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS), MyHSR Corporation (MyHSR Corp), Perbadanan Putrajaya (PPJ), Perbadanan Johor (JCorp) dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNP).

Datuk Seri Long See Wool

Datuk Seri Long See Wool telah berkhidmat selama lebih daripada 34 tahun di Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) dengan pengkhususan dalam bidang penerbangan. Semasa beliau di MOT, beliau telah berkhidmat sebagai Penolong Setiausaha (Pengangkutan Udara) dan Ketua Penolong Setiausaha (Pembangunan Lapangan Terbang) di Bahagian Udara. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Setiausaha Bahagian (Penerbangan) di Bahagian Udara dari 16 Mei 2002 hingga 1 November 2006 dan selepas itu, dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan). 

Jawatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Setiausaha MOT yang dipegangnya tidak lama sebelum persaraannya pada tahun 2014. Datuk Seri Long memegang pelbagai ijazah dan diploma dari Universiti Malaya dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

Dato’ Mah Weng Kwai

Dato’ Mah Weng Kwai merupakan bekas hakim Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Rayuan. Beliau kini seorang anggota Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Dato’ Mah juga merupakan bekas ahli Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Beliau telah berkhidmat sebagai Timbalan Pendakwa Raya dan Penasihat Kanan Undang-undang Persekutuan di Jabatan Peguam Negara. Beliau merupakan bekas Ahli Jawatankuasa Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia serta Lembaga Disiplin Peguambela dan Peguamcara.

Dato’ Mah pernah menyandang jawatan Presiden Majlis Peguam Malaysia (2001-2003) dan Presiden Persatuan Undang-undang untuk Asia dan Pasifik (LAWASIA) (2006-2008). Beliau kini berkhidmat sebagai seorang perunding di firma undang-undang MahWengKwai & Associates dan seorang Penimbang Tara dalam panel Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC). Pada tahun 2020, beliau telah dilantik sebagai seorang Pengarah bebas di Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti.

Dato’ Mah telah diterima masuk ke Badan Peguam Inggeris sebagai seorang Peguam Bela pada tahun 1971 dan ke Badan Peguam Malaysia sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara pada tahun 1972. Beliau memegang Ijazah Sarjana Undang-Undang dari Universiti Sydney, Australia di mana beliau merupakan seorang Felow Senat.

Dato’ Fauziah Yaacob

Dato’ Fauziah Yaacob kini menganggotai Lembaga Pengarah Syarikat Prokhas Sdn. Bhd. dan telah berkhidmat dengan Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM). Sepanjang kerjaya beliau dalam sektor perkhidmatan awam, beliau telah menyandang beberapa jawatan penting dalam Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengangkutan (MOT). Jawatan terakhir beliau sebelum persaraannya daripada perkhidmatan awam pada tahun 2015 ialah sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pelaburan).

Dato’ Fauziah juga pernah berkhidmat sebagai Pengurus Kanan di Kuala Lumpur International Airport Berhad dari tahun 1993 sehingga 1996. Beliau memegang beberapa ijazah sarjana muda dan diploma dari pelbagai institusi termasuk Universiti Liverpool, Universiti Malaya dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download