Google Analytics Alternative

Tentang Kami / Anggota Suruhanjaya

Anggota Suruhanjaya

YBrs. Dr. Nungsari Ahmad Radhi – Pengerusi Eksekutif

Dr. Nungsari Ahmad Radhi ialah Pengerusi Eksekutif MAVCOM. Beliau juga merupakan Pengarah Urusan Prokhas Sdn. Bhd., sebuah syarikat di bawah Kementerian Kewangan dan salah seorang ahli lembaga pengarah Pengurusan Danaharta Nasional Bhd., Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Bhd. dan Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Bhd. Dr. Nungsari juga merupakan Pegawai Utama di DanaInfra Nasional Bhd. dan merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah bagu Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam.

Sepanjang kerjaya beliau selama 30 tahun, beliau telah berkhidmat dalam bidang akademik, penasihat korporat, penyelidikan ekonomik, Ahli Parlimen dan penasihat dasar. Beliau memegang ijazah kedoktoran PhD dalam bidang Ekonomi daripada Purdue University dan turut menyumbang hasil penulisan beliau kepada akhbar The Edge sejak tahun 2000 lagi.

YBhg. Datuk Seri Hj. Saripuddin bin Hj. Kasim

Datuk Seri Hj. Saripuddin bin Hj. Kasim kini berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan (MoT). Beliau juga merupakan mantan Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-undang Jabatan Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK) dan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia.

Beliau merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya, Diploma Lanjutan Pengurusan Awam dari INTAN dan juga pemegang Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam (Kewangan Korporat) daripada Hartform University, Connecticut, Amerika Syarikat.

YBhg. Dato’ Nik Azman Nik Abdul Majid

Dato’ Nik Azman Nik Abdul Majid kini berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Beliau pernah bertugas di Kementerian Kewangan, di mana beliau telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan analisis ekonomi, pengurusan hutang dan belanjawan. Sebelum itu, beliau telah dipinjamkan kepada World Bank di Washington D.C. dan pernah memegang jawatan sebagai Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri Tugas-Tugas Khas.

Beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah untuk Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan turut dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Unit Audit KEJORA. Beliau juga merupakan ahli Majlis MARA di mana beliau meanggotai kedua-dua Jawatankuasa Audit dan Lembaga Promosi Majlis MARA. Beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah serta ahli Jawatankuasa Perjawatan dan Penggajian untuk UDA Holdings Berhad.

Beliau juga pernah menyumbangkan kepakarannya dalam penyediaan Rancangan Malaysia Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas.

Dato’ Nik Azman memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya dan Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universiti Nebraska-Lincoln. Beliau juga pernah menghadiri Program Pengurusan Lanjutan (AMP) di Harvard Business School yang bertempat di Amerika Syarikat.

YBhg. Dato’ Mah Weng Kwai

Sebagai bekas hakim di Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Rayuan, Dato’ Mah Weng Kwai telah berkhidmat sebagai Timbalan Pendakwaraya dan Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara. Beliau juga bekas Ahli Jawatankuasa Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang dan Lembaga Disiplin Peguambela dan Peguamcara.

Dato’ Mah pernah menyandang jawatan Presiden Majlis Peguam Malaysia (2001-2003) dan Presiden LAWASIA (2006-2008). Kini beliau berkhidmat sebagai salah seorang Konsultan di firma undang-undang Tetuan MahWengKwai & Associates. Beliau juga di dalam panel Timbang Tara Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur. Dato’ Mah telah dilantik sebagai Barrister-at- Law, Majlis Peguam England pada tahun 1971 dan Peguambela dan Peguamcara, Majlis Peguam Malaysia pada tahun 1972. Beliau memegang Ijazah Sarjana Undang-Undang daripada Sydney University di mana beliau merupakan Felo Majlis Senator di universiti tersebut.

Dato’ Mah Weng Kwai dilantik sebagai Barrister-at-Law, Majlis Peguam England pada tahun 1971 dan Peguambela dan Peguamcara, Majlis Peguam Malaysia pada tahun 1972. Beliau juga memiliki Sarjana Undang-Undang dari University of Sydney di mana beliau adalah Felo di dalam Senat universiti tersebut.

YBhg. Datuk Seri Long See Wool

Datuk Seri Long See Wool telah berkhidmat lebih daripada 34 tahun di MoT khususnya di dalam bidang yang berkaitan dengan industri penerbangan. Sepanjang di MoT, beliau pernah berkhidmat sebagai Penolong Setiausaha (Pengangkutan Udara) dan Ketua Penolong Setiausaha (Pembangunan Lapangan Terbang) Bahagian Udara. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Udara dari 16 Mei 2002 hingga 1 November 2006 dan kemudian dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan).

Jawatan terakhir beliau ialah sebagai Ketua Setiausaha MoT yang dipegangnya sebelum persaraannya daripada perkhidmatan awam pada tahun 2014. Datuk Seri Long memegang pelbagai ijazah dan diploma dari Universiti Malaya dan INTAN.

YBhg. Dato’ Fauziah binti Yaacob

Dato’ Fauziah binti Yaacob telah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah beberapa syarikat seperti Persekutuan Pengurus-Pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM) dan Prokhas Sdn. Bhd. Sepanjang kerjaya beliau di dalam perkhidmatan awam, beliau telah menyandang beberapa jawatan penting di dalam Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan dan juga MoT. Jawatan terakhir sebelum persaraannya daripada perkhidmatan awam pada 2015 adalah Timbalan Setiausaha Agung Perbendaharaan (Pelaburan).

Dato’ Fauziah juga pernah berkhidmat sebagai Pengurus Kanan di Kuala Lumpur International Airport Bhd. dari tahun 1993 sehingga 1996. Beliau memegang beberapa ijazah dan diploma daripada pelbagai institusi pengajian termasuk Liverpool University, Universiti Malaya dan INTAN.