Pilih satu Halaman

Tentang Kami / Anggota Suruhanjaya

Anggota Suruhanjaya

 

Nungsari Ahmad Radhi – Pengerusi Eksekutif

Dr. Nungsari Ahmad Radhi ialah Pengerusi Eksekutif MAVCOM. Beliau dilantik sebagai Pesuruhjaya pada 1 Mac 2016 dan Pengerusi Eksekutif pada 1 Julai 2018. Beliau seorang ahli ekonomi dan sepanjang kerjaya beliau melebihi 30 tahun, beliau telah berkhidmat sebagai ahli akademik, perundingan korporat, penyelidik ekonomik, Ahli Parlimen dan penasihat dasar. Beliau berkelulusan PhD dalam bidang ekonomi daripada Purdue University. Beliau adalah kolumnis penyumbang di akhbar The Edge sejak 2000. Dr Nungsari juga merupakan ahli Majlis MARA, ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam dan pemegang amanah Institut Penyelidikan Khazanah.

YBhg. Datuk Mohd. Khairul Adib bin Abd Rahman

Datuk Mohd. Khairul Adib bin Abd Rahman kini berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan (MoT). Beliau memulakan kerjaya beliau di Kementerian Pembangunan Usahawan dan pada tahun 1997, beliau ditempatkan di Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE). Kemudiannya, beliau telah berpindah ke Jepun untuk bertugas sebagai Penasihat di Jabatan Sumber Manusia di Kedutaan Malaysia. Pada tahun 2006, beliau menjawat jawatan sebagai Penasihat (Latihan) di Jabatan Perkhidmatan Awam (Pejabat UK), Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London.

Sekembalinya ke tanah air, beliau mengetuai Unit Strategik di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) sebelum dinaikkan pangkat sebagai Setiausaha Bahagian Kanan (Industri). Pada tahun 2017, beliau bertugas sebagai Setiausaha Bahagian Kanan (Dasar dan Perhubungan Antarabangsa) di Kementerian Pendidikan dan seterusnya menjadi Ketua Setiausaha bagi National Commission untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) Malaysia dan menjadi wakil nasional untuk Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ISESCO) Malaysia.

Datuk Mohd. Khairul Adib mempunyai kelulusan Sarjana Muda Sains (Kepujian) dan Diploma Pascasiswazah dalam Pengurusan Awam. Beliau juga memiliki Sarjana dalam Dasar Awam dari Saitama University, di Jepun.

YBhg. Dato’ Mah Weng Kwai

Sebagai bekas hakim di Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Rayuan, Dato’ Mah Weng Kwai telah berkhidmat sebagai Timbalan Pendakwaraya dan Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara. Beliau juga bekas Ahli Jawatankuasa Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang dan Lembaga Disiplin Peguambela dan Peguamcara.

Dato’ Mah pernah menyandang jawatan Presiden Majlis Peguam Malaysia (2001-2003) dan Presiden LAWASIA (2006-2008). Kini beliau berkhidmat sebagai salah seorang Konsultan di firma undang-undang Tetuan MahWengKwai & Associates. Beliau juga di dalam panel Timbang Tara Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur. Dato’ Mah telah dilantik sebagai Barrister-at- Law, Majlis Peguam England pada tahun 1971 dan Peguambela dan Peguamcara, Majlis Peguam Malaysia pada tahun 1972. Beliau memegang Ijazah Sarjana Undang-Undang daripada Sydney University di mana beliau merupakan Felo Majlis Senator di universiti tersebut.

YBhg. Datuk Seri Long See Wool

Datuk Seri Long See Wool telah berkhidmat lebih daripada 34 tahun di MoT khususnya di dalam bidang yang berkaitan dengan industri penerbangan. Sepanjang di MoT, beliau pernah berkhidmat sebagai Penolong Setiausaha (Pengangkutan Udara) dan Ketua Penolong Setiausaha (Pembangunan Lapangan Terbang) Bahagian Udara. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Udara dari 16 Mei 2002 hingga 1 November 2006 dan kemudian dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan).

Jawatan terakhir beliau ialah sebagai Ketua Setiausaha MoT yang dipegangnya sebelum persaraannya daripada perkhidmatan awam pada tahun 2014. Datuk Seri Long memegang pelbagai ijazah dan diploma dari Universiti Malaya dan INTAN.

YBhg. Dato’ Fauziah binti Yaacob

Dato’ Fauziah binti Yaacob telah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah beberapa syarikat seperti Persekutuan Pengurus-Pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM) dan Prokhas Sdn. Bhd. Sepanjang kerjaya beliau di dalam perkhidmatan awam, beliau telah menyandang beberapa jawatan penting di dalam Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan dan juga MoT. Jawatan terakhir sebelum persaraannya daripada perkhidmatan awam pada 2015 adalah Timbalan Setiausaha Agung Perbendaharaan (Pelaburan).

Dato’ Fauziah juga pernah berkhidmat sebagai Pengurus Kanan di Kuala Lumpur International Airport Bhd. dari tahun 1993 sehingga 1996. Beliau memegang beberapa ijazah dan diploma daripada pelbagai institusi pengajian termasuk Liverpool University, Universiti Malaya dan INTAN.