Pilih satu Halaman
Industri / Persaingan / Garis Panduan

Garis Panduan

Seksyen 65 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 memperuntukkan kuasa kepada MAVCOM untuk mengeluarkan dan menerbitkan garis-garis panduan yang suai manfaat atau perlu bagi melaksanakan peruntukan Bahagian VII (Persaingan) Akta tersebut dengan lebih baik.

Garis panduan yang telah dikeluarkan oleh MAVCOM adalah seperti berikut:

Garis-garis panduan ini memberi penjelasan kepada Bahagian VII (Persaingan) Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015. Kesemua faktor yang boleh dipertimbangkan oleh MAVCOM dalam melaksanakan Bahagian VII (Persaingan) Akta seperti yang diperuntukkan dalam kesemua garis panduan adalah tidak menyeluruh, dan contoh-contoh yang diberikan hanyalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Garis-garis panduan ini akan dikemaskini oleh MAVCOM dari semasa ke semasa.

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download