Pilih satu Halaman

Industri / Perlindungan Pengguna

Perlindungan Pengguna

Semua penyedia perkhidmatan penerbangan di Malaysia perlu mematuhi Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016. Kod tersebut antara lainnya memperuntukkan tahap dan standard minimum perkhidmatan oleh penyedia perkhidmatan penerbangan dengan peranan utama untuk memenuhi kehendak pengguna, menguruskan aduan-aduan pengguna dan menyediakan pampasan bagi pengguna yang berhak.

MAVCOM boleh menyiasat aduan yang diterima daripada pengguna dan membantu pengguna dan penyedia perkhidmatan penerbangan dalam menyelesaikan aduan-aduan.

Untuk maklumat lanjut tentang hak-hak pengguna, sila rujuk seksyen Pengguna.

Bahagian X, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015