Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM).

Baca Selanjutnya

MAVCOM optimistik prestasi industri akan kekal positif pada tahun 2018

 

 

Baca Selanjutnya

Gambaran Keseluruhan Industri Penerbangan Awam di Malaysia

 

 

Info Selanjutnya

Bersiap sedia untuk FlySmart

Jadi penumpang  penerbangan yang bijak

 

 

Ketahui Hak Anda