Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

Baca Selanjutnya

Kertas Rundingan berkenaan Cadangan Pindaan kepada Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 (MACPC)

 

Baca Selanjutnya

Gambaran Keseluruhan Industri Penerbangan Awam di Malaysia

 

 

 

Info Selanjutnya

Ketahui Hak Anda Sebelum Penerbangan

MAVCOM's video thumbnail