Pilih satu Halaman
 

Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM).

Baca Selanjutnya

MAVCOM Mengenakan Penalti Kewangan terhadap AirAsia, AirAsia X dan MA Sepang, sebuah subsidiari di bawah MAHB

Baca Selanjutnya

Menguatkan kuasa pengguna penerbangan melalui Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia (Pindaan) 2019

 

Baca Selanjutnya