Pilih satu Halaman

Mengenai MAVCOM

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca selanjutnya untuk memahami peranan MAVCOM, Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT) dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM).

Baca Selanjutnya

 

Syarikat Penerbangan Malaysia Dijangka Akan Menetapkan Harga Tambang Penerbangan yang Kompetitif Pada Tahun 2019 Bagi Menangani Kadar Permintaan yang Semakin Rendah

Baca Selanjutnya

Informasi Berkenaan Perkhidmatan Udara Luar Bandar (RAS)

 

 

Baca Selanjutnya