Pilih satu Halaman

Tentang Kami / Misi dan Nilai-Nilai

Misi dan Nilai-Nilai

Misi

Untuk menggalakkan industri penerbangan awam yang berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya saing dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Nilai-Nilai

  • Kewibawaan: Kami mematuhi tahap etika tertinggi dalam semua perkara yang dilaksanakan.
  • Profesionalisme: Kami sentiasa melaksanakan tanggungjawab kami dengan standard, kecekapan, pengetahuan dan akauntabiliti yang tertinggi.
  • Kesaksamaan: Kami melaksanakan tugas kami secara adil, bebas dan saksama tanpa berpihak kepada mana-mana pihak.