Pilih satu Halaman

Polisi Tidak Menerima Hadiah

Sila ambil maklum bahawa bahawa Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) mengamalkan Polisi Tidak Menerima Hadiah. MAVCOM serta  semua Pesuruhjaya dan kakitangannya tidak akan menerima sebarang bentuk hadiah dari mana-mana penyedia perkhidmatan penerbangan, penjual, pembekal, pengguna, atau bakal pekerja, pembekal, individu atau organisasi dalam sebarang keadaan.

MAVCOM komited untuk menjalankan tugas pada tahap integriti yang tertinggi dan urus tadbir yang baik.

Terima kasih di atas sokongan berterusan anda dan kerana mematuhi Polisi Tidak Menerima Hadiah MAVCOM.