Pilih satu Halaman
Sumber-Sumber / Keputusan, Arahan dan Notis / Rundingan

Rundingan

Perundingan Ketiga mengenai Cadangan Pindaan kepada Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 (MACPC) (tutup)

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Suruhanjaya untuk menambah baik perlindungan pengguna penerbangan, Suruhanjaya ingin meminta pandangan mengenai pindaan lanjut kepada Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 (MACPC).

Perundingan ketiga ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas awam tentang pelaksanaan fi karbon bagi perjalanan udara. Ini berlandaskan cadangan syarikat-syarikat penerbangan sebagai sebahagian daripada komitmen untuk mengurangkan pelepasan karbon serta mencapai sasaran karbon sifar bersih menjelang tahun 2050.

Perundingan ini bertujuan untuk memastikan bahawa terdapat peruntukan perlindungan pengguna yang secukupnya apabila syarikat-syarikat penerbangan mengenakan fi karbon atau sebarang caj lain.

Kami mengalu-alukan maklum balas anda mengenai perkara ini sebelum atau pada 15 Mac 2024.

Rundingan Mengenai Permohonan Pengecualian Individu bagi Usaha Sama antara Malaysia Airlines Berhad dengan Singapore Airlines Limited

MAVCOM telah menerima permohonan pengecualian individu bagi usaha sama antara Malaysia Airlines Berhad dengan Singapore Airlines Limited di bawah seksyen 51 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan permohonan pengecualian individu tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 1 April 2024.

Rundingan Mengenai Permohonan Pengecualian Individu bagi Usaha Sama antara Malaysia Airlines Berhad dengan Singapore Airlines Limited

Perundingan Kedua mengenai Cadangan Pindaan kepada Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 (MACPC)

Pada 19 Oktober 2022, MAVCOM telah menjalankan rundingan pertamanya mengenai cadangan pindaan kepada MACPC sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Suruhanjaya untuk menambah baik perlindungan pengguna bagi pengembara udara (Pautan ke rundingan pertama). Hasilnya, MAVCOM telah menerima maklum balas dan pandangan daripada industri dan orang ramai, serta telah mengenal pasti penambahbaikan lanjut kepada MACPC yang diperlukan untuk memastikan hak dan kepentingan pengguna sentiasa dilindungi.

Pindaan tambahan yang dicadangkan ini termasuk perlindungan yang lebih baik mengenai pengiklanan syarikat penerbangan, bayaran balik dan opsyen pemulihan lain bagi pengguna semasa gangguan penerbangan, serta kewajipan syarikat penerbangan memaklumkan pengguna mengenai perubahan status penerbangan, antara lainnya.

Maklum balas anda adalah amat berharga dalam penambahbaikan MACPC. Oleh itu, kami mengalu-alukan sebarang maklum balas dan pandangan terhadap pindaan-pindaan tambahan ini selewat-lewatnya pada 7 Julai 2023.

Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usaha Sama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

MAVCOM telah mengeluarkan Keputusan Cadangan yang mendapati bahawa permohonan pembaharuan pengecualian individu bagi usaha sama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd. memenuhi semua syarat di bawah seksyen 50 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 dan pengecualian individu tersebut layak dibaharui.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan Keputusan Cadangan tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 10 April 2023.

Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usaha Sama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines Co. Ltd.

Kertas Rundingan Kedua berkenaan Rangka Kerja Jangka Panjang untuk Penyeliaan Caj Perkhidmatan Penerbangan

MAVCOM berhasrat untuk melaksanakan sebuah rangka kerja jangka panjang untuk mengawal selia caj perkhidmatan penerbangan bagi semua aerodrom di Malaysia. Ini merangkumi kesemua caj yang disenaraikan dalam Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Caj Perkhidmatan Penerbangan) 2016 serta pindaannya, dan juga mana-mana caj lain yang mungkin dirangkumi.

Kertas Rundingan kedua ini telah mengambil kira dan menangani maklum balas yang diberikan oleh pemegang taruh terhadap Kertas Rundingan pertama. Kertas Rundingan kedua ini turut merangkumi cadangan caj perkhidmatan penerbangan Suruhanjaya bagi tempoh pengawalseliaan pertama (2024 – 2026) serta cadangan mengenai bentuk pengawalseliaan yang akan digunapakai daripada tempoh pengawalseliaan kedua dan seterusnya.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan Kertas Perundingan tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada airport.charges@mavcom.my sebelum atau pada 10 April 2023, selewat-lewatnya pukul 5.00 petang.

Kertas Rundingan Kedua berkenaan Rangka Kerja Jangka Panjang untuk Penyeliaan Caj Perkhidmatan Penerbangan

*Sila ambil maklum bahawa terdapat pembetulan pada muka surat 56 Kertas Rundingan Kedua berkenaan Rangka Kerja Jangka Panjang untuk Penyeliaan Caj Perkhidmatan Penerbangan seperti berikut: Perenggan di bawah “Estimate of the return on equity” adalah merujuk kepada “Method 1” dan bukannya “Method 2”. Kertas Rundingan dalam pautan di atas telah dipinda dengan pembetulan tersebut.

Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG

MAVCOM telah mengeluarkan Keputusan Cadangan yang mendapati bahawa permohonan pembaharuan pengecualian individu bagi perjanjian usahasama di antara Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG memenuhi semua syarat di bawah seksyen 50 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 dan pengecualian individu tersebut layak dibaharui.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan Keputusan Cadangan tersebut.Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 11 November 2022.


Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Singapore Airlines Limited dan Deutsche Lufthansa AG

Kertas Rundingan berkenaan Cadangan Pindaan kepada Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 (MACPC)

Sebahagian daripada usaha berterusan MAVCOM dalam menambahbaik hak-hak perlindungan pengguna penerbangan, MAVCOM telah mendapati beberapa bahagian dalam MACPC yang memerlukan penambahbaikan selanjutnya dalam memastikan hak dan kepentingan pengguna senantiasa dilindungi, terutamanya dalam situasi luar biasa seperti pandemik COVID-19.

Cadangan-cadangan pindaan terhadap MACPC termasuk perlindungan berkaitan bayaran balik, hak-hak penumpang, pas perjalanan serta pemadaman penerbangan yang dibatalkan daripada sistem tempahan syarikat penerbangan.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas dan pandangan anda tentang cadangan pindaan kepada MACPC selewat-lewatnya pada 7 November 2022.

Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara All Nippon Airways Co., Ltd. dan United Airlines, Inc.

MAVCOM telah mengeluarkan Keputusan Cadangan yang mendapati bahawa permohonan pembaharuan pengecualian individu bagi perjanjian usahasama di antara All Nippon Airways Co., Ltd. dan United Airlines, Inc. memenuhi semua syarat di bawah seksyen 50 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 dan pengecualian individu tersebut layak dibaharui.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan Keputusan Cadangan tersebut.Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 21 September 2022.


Rundingan Mengenai Keputusan Cadangan bagi Permohonan Pembaharuan Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara All Nippon Airways Co., Ltd. dan United Airlines, Inc.

Kertas Rundingan Pertama berkenaan Rangka Kerja Jangka Panjang untuk Penyeliaan Caj Perkhidmatan Penerbangan

MAVCOM ingin melaksanakan sebuah rangka kerja jangka panjang untuk mengawal selia caj perkhidmatan penerbangan bagi semua aerodrom di Malaysia. Ini merangkumi kesemua caj yang disenaraikan dalam Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Caj Perkhidmatan Penerbangan) 2016 serta pindaannya, dan juga termasuk mana-mana caj yang berkaitan. Kertas Rundingan ini menimbang prinsip-prinsip pengawalseliaan MAVCOM, menangani ketidaktentuan pasaran, kaedah jangka pendek yang dicadangkan, kaedah peralihan serta pertimbangan-pertimbangan bagi pelaksanaan rangka kerja berdasarkan kos.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan Kertas Perundingan tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada airport.charges@mavcom.my sebelum atau pada 30 Ogos 2022.

Peraturan Caj Perkhidmatan Penerbangan – Kertas Perundingan Pertama

Rundingan Mengenai Permohonan Pengecualian Individu bagi Usahasama antara Malaysia Airlines Berhad dan Singapore Airlines Limited

MAVCOM telah menerima permohonan pengecualian individu bagi usahasama antara Malaysia Airlines Berhad dan Singapore Airlines di bawah seksyen 51 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015.

MAVCOM mengalu-alukan sebarang maklum balas bertulis berkenaan dengan permohonan pengecualian individu tersebut. Maklum balas tersebut boleh dihantar melalui e-mel kepada competition@mavcom.my sebelum atau pada 24 Ogos 2022.

Rundingan Mengenai Permohonan Pengecualian Individu bagi Usahasama di antara Malaysia Airlines Berhad dan Singapore Airlines Limited