Pilih satu Halaman
Sumber-Sumber / Soalan Lazim (FAQs)

Soalan Lazim (FAQs)

Mengenai MAVCOM

1. Apakah Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM)?

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) merupakan sebuah badan bebas yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 untuk mengawal selia sektor penerbangan awam di dalam aspek komersial dan ekonomi. Matlamat kami adalah untuk melahirkan industri penerbangan yang berdaya maju, berteraskan kepentingan kepenggunaan serta berdaya saing bagi mendokong pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi MAVCOM adalah termasuk mengawal selia hal-ehwal ekonomi berkaitan industri penerbangan awam; menyediakan mekanisme perlindungan bagi pengguna serta mekanisme bagi penyelesaian pertikaian di antara ahli industri penerbangan; mentadbir dan menguruskan hak-hak trafik udara; serta menasihati pihak Kerajaan, mentadbir dan menguruskan laluan-lauan penerbangan yang tertakluk di bawah Kewajipan Perkhidmatan Awam.

2. Apakah tanggungjawab MAVCOM?

MAVCOM bertanggungjawab terhadap hal-ehwal berkaitan penerbangan, termasuk:

 • mengawal selia urusan ekonomi berkaitan industri penerbangan awam;
 • menyediakan mekanisme perlindungan pengguna;
 • menyediakan mekanisme penyelesaian pertikaian antara ahli industri penerbangan;
 • mentadbir dan mengurus hak-hak trafik udara; dan
 • menasihati pihak Kerajaan, mentadbir dan menguruskan laluan-laluan di bawah kewajipan perkhidmatan awam.

3. Apakah latar belakang penubuhan MAVCOM?

Penubuhan MAVCOM merupakan salah satu inisiatif yang termaktub di dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) sebagai kaedah untuk memperbaiki struktur industri penerbangan awam. Susulan itu, Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 telah digubal dan diluluskan oleh Parlimen yang membawa kepada penubuhan rasmi Suruhanjaya ini pada 1 Mac 2016.

Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015

1. Bagaimana saya boleh mempelajari Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015?

Anda boleh memuat turun keseluruhan Akta menerusi pautan ini.

Aduan Pengguna

1. Sebagai pengguna, bagaimana boleh saya kemukakan aduan kepada MAVCOM?

Sebagai langkah permulaan, kami menyarankan agar anda menghubungi syarikat penerbangan atau lapangan terbang berkaitan bagi memberi peluang kepada mereka untuk menyelesaikan isu anda. Susulan itu, jika anda tidak berpuas hati dengan maklum balas yang diberikan oleh pihak syarikat penerbangan atau lapangan terbang terbabit, anda boleh kemukakan aduan anda kepada kami menerusi borang dalam talian.

2. Apakah perkara berkaitan penerbangan yang boleh saya adukan kepada MAVCOM?

Kami akan menerima aduan berkaitan apa sahaja perkhidmatan penerbangan di Malaysia. Sila berhubung dengan kami jika aduan anda berkait dengan syarikat penerbangan dan/atau lapangan terbang yang membabitkan penerbangan yang sama ada mendarat atau berlepas dari Malaysia.

3. Bagaimanakah saya boleh memeriksa status aduan yang saya kemukakan?

Selepas anda mengemukakan aduan, anda akan menerima e-mel pemberitahuan beserta nombor rujukan kes. Sila simpan nombor rujukan tersebut untuk tujuan semakan status aduan anda menerusi halaman Semak Status. 

4. Saya terlupa nombor rujukan kes? Bagaimana boleh saya dapatkannya semula?

Anda boleh e-mel kami di consumer@mavcom.my dan kami akan membantu mengesannya semula.

5. Apa akan berlaku selepas saya kemukakan aduan kepada MAVCOM?

MAVCOM akan mengkaji dan menilai semua aduan dalam tempoh 7 hari ianya diterima. Selepas itu, kami akan menyalurkan aduan tersebut kepada syarikat penerbangan dan/atau lapangan terbang untuk mendapatkan maklumbalas daripada mereka. Syarikat penerbangan dan/atau lapangan terbang dikehendaki untuk memberi resolusi kepada anda di dalam tempoh 30 hari. Susulan dari itu, MAVCOM akan meneliti resolusi mereka dan, jika perlu, membuat keputusan tentang kes aduan tersebut. Sila rujuk Soalan Lazim Pengguna (FAQs) untuk lebih banyak FAQ berkaitan tambang udara, penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan, dilarang menaiki pesawat, orang kurang upaya, bagasi hilang/rosak/lewat, pampasan, identiti syarikat penerbangan dan kemudahan-kemudahan lapangan terbang.

Hal-ehwal Industri Penerbangan

1. Apakah ada kemungkinan MAVCOM akan menggalakkan dasar perlindungan terhadap syarikat penerbangan tertentu?

Mandat kami adalah untuk mempromosikan pertumbuhan industri penerbangan negara. Menurut undang-undang, kami dikehendaki melaksanakan tugas kami dengan saksama tanpa memihak kepada mana-mana syarikat penerbangan atau kepentingan kumpulan industri tertentu.

2. Jika saya sebuah syarikat penerbangan, bagaimanakah caranya untuk menyemak penyelesaian pertikaian?

Lihat seksyen penyelesaian pertikaian dalam laman web kami untuk butiran lanjut. Bagi mengutarakan permintaan untuk penyelesaian pertikaian, sila kenal pasti dan muat turun borang berkaitan dari seksyen Sumber-sumber di laman web kami.

Permohonan Lesen

1. Apakah proses dan prosedur untuk memohon lesen syarikat penerbangan?

Anda boleh memohon Lesen Perkhidmatan Udara (ASL) atau Permit Perkhidmatan Udara (ASP) daripada MAVCOM, dan menghantar permohonan bertulis anda kepada MAVCOM untuk penilaian kami. Borang-borang dan templat permohonan boleh dimuat turun dari seksyen Sumber-sumber di laman web kami. Semak keterangan lesen/permit yang anda mohon bagi memastikan anda memohon lesen/permit yang bersesuaian. MAVCOM akan hanya menilai permohonan anda sebaik sahaja menerima permohonan bertulis, dokumen sokongan serta bayaran yang berkaitan. Permohonan bagi Sijil Pengendali Udara (AOC) hendaklah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM).

Soalan Lazim mengenai Perkhidmatan Udara Luar Bandar (RAS)

Soalan mengenai penyingkiran lapan laluan RAS

1. Mengapakah lapan laluan ditarik keluar dari program RAS?

Penetapan destinasi dan laluan RAS tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, selaras dengan peruntukan yang ditetapkan di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 [Akta 771].

Menurut Akta 771, ‘obligasi perkhidmatan awam’ ditakrifkan sebagai pengadaan suatu perkhidmatan bagi membawa melalui udara atau penggunaan mana-mana pesawat udara untuk membawa penumpang, mel atau kargo untuk sewa atau upah bagi suatu perjalanan berjadual di antara aerodrom yang tidak akan dibuat oleh syarikat penerbangan jika syarikat penerbangan itu hanya menimbangkan kepentingan komersialnya semata-mata.

Pada tahun 2016, MAVCOM telah membuat kajian semula terhadap program RAS dan seterusnya mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan untuk mengelaskan enam laluan dari program RAS (iaitu laluan Kuching-Sibu, Kuching-Bintulu, Kuching-Miri, Kota Kinabalu-Miri, Kota Kinabalu-Tawau and Kota Kinabalu-Sandakan) setelah mengambil kira potensi komersial laluan-laluan tersebut. Kerajaan Persekutuan bersetuju dengan cadangan MAVCOM dan memutuskan untuk menarik keluar enam laluan tersebut dari program RAS.

Pada 23 November 2018, Jemaah Menteri meluluskan pengendalian operasi laluan Kota Kinabalu-Sibu dan Kota Kinabalu-Bintulu oleh AirAsia Berhad mulai Januari 2019. Keputusan ini dibuat dengan mengambilkira kesediaan AirAsia untuk mengendalikan laluan-laluan tersebut dan maklum balas daripada pihak berkepentingan tempatan serta pegawai Kerajaan.

2. Mengapakah laluan-laluan tersebut ditarik keluar berbanding laluan-laluan RAS yang lain?

Keenam-enam laluan iaitu Kuching-Sibu, Kuching-Bintulu, Kuching-Miri, Kota Kinabalu-Miri, Kota Kinabalu-Tawau dan Kota Kinabalu-Sandakan tidak lagi memenuhi definisi ‘Obligasi Perkhidmatan Awam’ dan tidak layak untuk dikategorikan sebagai RAS di bawah Akta 771. Tambahan pula, laluan-laluan tersebut dioperasikan oleh MASwings bersama syarikat penerbangan lain seperti AirAsia, Malaysia Airlines atau kedua-duanya.

Akta 771, mentakrifkan ‘obligasi perkhidmatan awam’ sebagai pengadaan suatu perkhidmatan bagi membawa melalui udara atau penggunaan mana-mana pesawat udara untuk membawa penumpang, mel atau kargo untuk sewa atau upah bagi suatu perjalanan berjadual di antara aerodrom yang tidak akan dibuat oleh syarikat penerbangan jika syarikat penerbangan itu hanya menimbangkan kepentingan komersialnya semata-mata.

3. Apakah yang akan berlaku setelah lapan laluan ini menjadi laluan komersial?

Perubahan status laluan-laluan tersebut sebagai laluan komersial akan menggalakkan lagi penglibatan syarikat penerbangan tempatan untuk beroperasi di laluan tersebut dan seterusnya menyediakan lebih banyak pilihan penerbangan. Apabila syarikat penerbangan komersial beroperasi di laluan ini, pengguna penerbangan akan diberikan lebih banyak pilihan dan keselesaan dengan penggunaan pesawat yang lebih besar serta tambang udara yang lebih kompetitif.

4. Mengapa MASwings tidak terus beroperasi di lapan laluan ini?

MASwings merupakan syarikat penerbangan yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan untuk mengendalikan laluan RAS. Kos operasi untuk pengendalian laluan RAS oleh MASwings ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia dalam bentuk subsidi dan pembayaran sewa pajakan pesawat. MASwings tidak perlu beroperasi di sebarang laluan yang tidak dikontrakkan di bawah program RAS. Walau bagaimanapun, MASwings boleh memilih untuk mengendalikan laluan yang dikeluarkan dari program RAS tanpa menerima subsidi daripada Kerajaan Persekutuan.

5. Adakah kerajaan negeri Sabah dan Sarawak dirujuk sebelum lapan laluan ini ditarik keluar?

MAVCOM telah bertemu and berbincang dengan hampir 100 orang di Kuching, Sibu, Kapit, Miri dan Bario di Sarawak, Labuan serta di Kota Kinabalu dan Tawau di Sabah, semasa membuat tinjauan mengenai program RAS pada tahun 2016. Perbincangan mengenai keperluan RAS bagi masyarakat setempat telah diadakan dengan Kerajaan Negeri, pegawai daerah, pegawai kesihatan, pegawai pendidikan, wakil kampung dan masyarakat, agensi pelancongan serta datuk bandar di beberapa bandar dan kota. Maklum balas yang didapati hasil daripada mesyuarat-mesyuarat ini telah dipertimbangkan dalam cadangan Suruhanjaya kepada Kerajaan Persekutuan.

Soalan mengenai operasi MASwings

1. Mengapakah MASwings kekal sebagai pengendali RAS?

Kerajaan Malaysia telah melanjutkan kontrak MASwings yang tamat pada 30 September 2017. Pelanjutan ini dibuat berasaskan pengalaman MASwings sebagai pengendali RAS sejak sepuluh tahun yang lalu dan komitmen berterusan MASwings untuk berkhidmat kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Memandangkan operasi RAS memerlukan kepakaran khusus, termasuk keupayaan teknikal yang tinggi untuk mengendalikan penerbangan di kawasan pedalaman Malaysia Timur, adalah penting bahawa MASwings kekal sebagai pengendali RAS untuk memastikan keselamatan para pengguna penerbangan dan kestabilan perkhidmatan yang disediakan.

2. Bolehkah MASwings mengendalikan penerbangan komersial?

Ya. Walau bagaimanapun, syarikat penerbangan itu tidak akan menerima apa-apa subsidi daripada Kerajaan untuk mengendalikan operasi bagi mana-mana laluan komersial dan perlu menanggung semua kos yang berkaitan dengannya.

Soalan am mengenai RAS

1. Berapa lamakah tempoh program RAS?

Perjanjian RAS di antara Kerajaan Persekutuan dan MASwings adalah dari tahun 2019 hingga 2024.

2. Adakah Caj Perkhidmatan Penumpang (PSC) dikenakan bagi perkhidmatan RAS?

Caj Perkhidmatan Penumpang (PSC) adalah suatu caj aeronautikal yang dikenakan ke atas penumpang yang berlepas bagi laluan domestik dan antarabangsa dari semua lapangan terbang dalam negara. PSC dikutip oleh syarikat penerbangan semasa pembelian tiket dan dibayar kepada pengendali lapangan terbang selepas penerbangan.

PSC ini dikutip oleh MAHB untuk perkhidmatan lapangan terbang yang disediakan. Oleh itu, beberapa lapangan terbang yang lebih besar seperti Kuching, Limbang, Miri, Mulu, Bintulu, Sibu dan Tanjung Manis di Sarawak, Labuan dan Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dan Lahad Datu di Sabah akan mengenakan PSC domestik sebanyak RM11 bagi setiap perjalanan RAS yang dilaksanakan. Walau bagaimanapun, MAHB telah mengecualikan PSC di STOLport seperti di Marudi, Bario, Mukah dan lain-lain.

3. Adakah MAVCOM menjangkakan lebih banyak laluan RAS akan bertukar menjadi laluan komersial dan dibuka kepada syarikat penerbangan lain?

Suruhanjaya menjalankan kajian berkala mengenai rangkaian RAS untuk menentukan sama ada laluan tersebut boleh berdaya maju dari segi komersial. Sekiranya boleh, Suruhanjaya akan mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan penukaran status laluan RAS kepada laluan komersial dan membenarkan syarikat penerbangan lain mengendalikan operasi ke atas laluan tersebut.

Caj Perkhidmatan Pengawalseliaan

1. Bilakah caj perkhidmatan pengawalseliaan sebanyak RM1 akan berkuatkuasa sebagai sebahagian daripada tambang penerbangan penumpang?

Caj perkhidmatan pengawalseliaan sebanyak RM1 akan berkuatkuasa pada tarikh 1 Mei 2018. Kesemua tiket penerbangan yang dibeli dari tarikh ini dan seterusnya akan dikenakan caj ini sebagai sebahagian daripada cukai mandatori dan fi yang dikenakan.

2. Adakah semua penumpang perlu membayar caj RM1 ini? Adakah terdapat pengecualian?

Caj RM1 akan dikenakan terhadap semua penumpang udara yang berlepas dari Malaysia. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian di mana caj ini tidak akan dikenakan terhadap:

 • Penumpang transit yang keluar dari penerbangan domestik / antarabangsa dan memulakan penerbangan domestik / antarabangsa lain dalam tempoh 12 jam
 • Peralihan yang tidak disengajakan disebabkan masalah teknikal, keadaan cuaca atau sebab-sebab lain yang sah
 • Kru pesawat udara yang bertugas
 • Kanak-kanak di bawah usia dua tahun dengan atau tanpa tempat duduk
 • Perkhidmatan Penerbangan Luar Bandar (RAS) yang dikendalikan oleh pengendali RAS

Penumpang boleh mendapat bayaran balik untuk caj ini sekiranya tidak meneruskan penerbangan mereka.

3. Apa yang akan dilakukan oleh MAVCOM dengan jumlah yang dikumpulkan?

Tujuan caj perkhidmatan pengawalseliaan sebanyak RM1 ini adalah untuk membiayai kos operasi MAVCOM dan supaya Suruhanjaya ini berfungsi dengan berkesan sebagai pengawalselia bebas.

4. Bagaimanakah MAVCOM akan menggunakan wang yang dikumpulkan?

MAVCOM komited untuk sentiasa telus dalam menjalankan operasi kawalselia, serta mengamalkan polisi terbuka melalui laporan kewangan kami. Akaun tahunan Suruhanjaya diaudit oleh Ketua Audit Negara dan Laporan Tahunan yang mengandungi penyata kewangan bagi tahun yang disemak akan dimuatnaik di laman web kami.

5. Adakah harga caj perkhidmatan pengawalseliaan terus meningkat pada tahun-tahun akan datang?

Tidak. MAVCOM berhasrat untuk mengekalkan caj pada kadar harga RM1, bagi tempoh tidak kurang dari 5 tahun akan datang.

Menghubungi Suruhanjaya

1. Bagaimana saya boleh menghubungi MAVCOM?

Bagi aduan pengguna, anda boleh gunakan borang dalam talian kami. Bagi sebarang pertanyaan berkenaan dengan Bahagian VII (Persaingan), Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, sila e-mel kepada: competition@mavcom.my. Bagi sebarang pertanyaan, anda boleh e-mel kami di enquiries@mavcom.my atau telefon kami di 03-2772 0600.


Yong Su-N

Hal Ehwal Pengguna, Pengurus Kanan
 • Su-N merupakan Felo Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA). Beliau mempunyai pengalaman melangkaui 11 tahun dalam bidang perundingan pengurusan, pengurusan projek, tadbir urus serta peningkatan prestasi.
 • Semasa beliau di MAVCOM, beliau telah mengetuai pembangunan dan implementasi Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 (MACPC), iaitu kod perlindungan pengguna pertama yang khusus untuk industri penerbangan Malaysia. MACPC menggariskan hak-hak pengguna penerbangan dengan jelas.
 • Su-N juga telah mengetuai unit pembangunan rangka kerja untuk meningkatkan tahap perkhidmatan dan kualiti lapangan terbang. Rangka kerja kualiti perkhidmatan ini sedang diperkenalkan dan dilaksanakan di lapangan-lapangan terbang Malaysia.

Su-N adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Ogos 2018.


download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

download

Dato’ Mah Weng Kwai

Former Commissioner, Malaysian Aviation Commission

YBhg. Dato’ Mah Weng Kwai is a former judge of the High Court of Malaya and the Court of Appeal. Upon retirement, he was appointed as Commissioner of the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) from 2016 to 2022, a member of the Judicial Appointments Commission and a Commissioner of the Malaysian Aviation Commission (MAVCOM). In 2021, he was appointed an independent Director and Chairman of the Securities Industry Dispute Resolution Centre. 

YBhg. Dato’ Mah was President of Malaysian Bar (2001 – 2003) and President of Law Association for Asia and the Pacific (LAWASIA) (2006 -2008) and is presently a consultant in the law firm of MahWengKwai & Associates. He is an Arbitrator on the panel of the Asian International Arbitration Centre (AIAC).

Prof. Dr. Jae Woon (June) Lee

Assistant Professor, Faculty of Law, Chinese University of Hong Kong (CUHK)

Dr. Jae Woon Lee is an Assistant Professor in the Faculty of Law at The Chinese University of Hong Kong. He has been working, teaching and researching in the field of aviation law and policy since 2004. Born in Seoul and educated there as well as at McGill University (LLM) and National University of Singapore (PhD), his main research and teaching interests are aviation law and competition law. 

Prof. Lee has seven years of legal affairs experience in the airline industry, advising the company on issues relating to company liability, government regulation and competition law matters. He has acted as legal advisor to the Korean Government on aviation law issues and regularly attended the International Civil Aviation Organization (ICAO) Legal Committee as a Korean delegate. He is a member of ICAO Secretariat Study Group on Legal Issues related to Pilotless Aircraft (SSG-LIPA)

Prof. Lee has published on various aviation legal issues in both major air law journals and other leading journals. He serves on the editorial board of the Annals of Air and Space Law and is the editor of the book: Aviation Law and Policy in Asia: Smart Regulation in Liberalized Markets (2021).

Prof. Lee has served as a consultant/expert to government and international agencies, including the European Union Aviation Safety Agency, International Air Transport Association and the Hong Kong Competition Commission. He frequently presents at academic and aviation industry conferences and regularly comments in the media.

Amna Arshad

Head of U.S. Aviation Regulatory Practice, Special Counsel, Freshfields Bruckhaus Deringer

Mdm. Amna Arshad is Special Counsel in Freshfields Bruckhaus Deringer Washington, DC office focusing on regulatory counseling, commercial aviation transactions and litigation. 

With more than 10 years of diverse experience in the public and private sectors, Amna has represented major US and foreign passenger and cargo air carriers and leading aviation-related entities including airports, aerospace manufacturers, travel distribution clients, drone operators, and corporations in a variety of federal regulatory, commercial, and litigation matters.

As an experienced advisor, Amna counsels private companies across a wide range of matters such as enforcement/litigation, investigations, route proceedings, rulemakings, antitrust/competition, international law, advertising, consumer protection, obstruction evaluation, economic/licensing matters, and regulatory due diligence on mergers and acquisitions involving aviation interests. Amna has also helped businesses navigate the challenging regulatory landscape of unmanned aircraft systems (UAS) and new and emerging technologies prior to and following the passage of Part 107, the regulations governing commercial UAS operations.

Amna spent nearly 6 years in the Office of Aviation Enforcement & Proceedings at the US Department of Transportation, where she was responsible for the enforcement of a variety of aviation consumer protection, licensing and civil rights matters. She drafted federal regulations and guidance materials, led regular investigations and audits of foreign and domestic airlines and ticket agents, negotiated consent decrees, and reviewed foreign conflict of laws waiver requests.

Michael Gill

Director of Legal Bureau, International Civil Aviation Organisation (ICAO)

Mr. Michael Gill is a UK and French national. He was appointed as Director, Legal Affairs & External Relations Bureau at ICAO in September 2021.

From 2013 until this year, he served in the dual roles of Director, Aviation Environment at the International Air Transport Association (IATA) and Executive Director of the Air Transport Action Group (ATAG) in Geneva. From 2007-2013, he was Senior Legal Counsel in IATA, supporting its external affairs portfolio. Before joining IATA, Michael was an aviation lawyer in private practice in London and Paris, acting for airlines and their insurers.

He holds law degrees from King’s College, London and the Sorbonne University in Paris, as well as a Master’s degree from the University of Edinburgh. He is admitted as a Solicitor in England & Wales and an Avocat in France.

Michael is a Fellow of the Royal Aeronautical Society and former Chairman of its Air Law Group.

Professor Emeritus Dato’ Dr. Sothi Rachagan

MAVCOM Consumer Protection Committee Member

Professor Emeritus Dato’ Dr. Sothi Rachagan is the Vice Chancellor of Nilai University. Prior to this he has served as Dean of the Faculty of Law, University of Malaya and as Vice Chancellor of Perdana University. Prof. Dato’ Sothi holds a B.A. (Malaya), Post-Grad Dip Arts (Otago), M.A (Otago), LL M (Bristol) and PhD (London). He is a Barrister-at-Law (Lincoln’s Inn) and Advocate and Solicitor of the High Court of Malaya.

He has been a Commissioner of the Malaysia Competition Commission (MyCC) and Chairman of its Working Committee on Advocacy since the inception of the MyCC in 2011.

Professor Emeritus Dato’ Dr. Sothi serves on the United Nations Trade Conference on Trade and Development (UNCTAD) International Expert Panel on Consumer Protection. He has over the years worked closely with the Competition Law and Policy and Consumer Protection Branch of UNCTAD and drafted the consumer and competition laws of several developing and less developed countries. He wrote the original version of the UNCTAD Consumer Protection Manual and did its Review of Alternative Dispute Resolution Mechanisms. He also served as the Chair of the UNCTAD Working Committee on Financial Services for the revision of the UN Guidelines on Consumer Protection. He was the Alternate Head of Delegation for Malaysia for the First Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection and Policy 17 – 18 October 2016 organised by UNCTAD in Geneva.

He is a member of the Advisory Panels of Consumer and Competition Law Centres of several universities and is a past-president of the International Association of Consumer Law.

Professor Emeritus Dato’ Dr. Sothi has published widely and presented papers and keynote addresses on environmental, human rights, competition, and consumer and election laws.

Mohideen Abdul Kader

President, Consumer Association Penang (CAP)

Elected as president of CAP since 2019, superseding CAP’s former president, S.M. Mohamed Idris. CAP is a grassroots non-profit, civil society organisation based in Malaysia, established in 1969 to promote critical awareness and action among consumers in order to uphold their rights and interests. CAP’s activities are conducted from its office in Penang, engaging in education, community mobilisation, research, advocacy, training and publication.

Mohideen is a passionate and outspoken leader of CAP who is often pro-active in urging the government, policy makers and corporations and agencies to respond to the needs of consumers. He has written numerous opinion pieces in the media to express his views on various matters pertaining to consumers’ rights and needs.

Tan Sri Bashir Ahmad

Asia-Pacific Regional Advisor of Airports Council International (ACI) World Governing Board

YBhg. Tan Sri Bashir Ahmad currently holds the role of Asia-Pacific Regional Advisor, Airports Council International (ACI) World Governing Board and advisor to India-based GMR Airports. Following a distinguished 29-year airline career, he served the Malaysian Ministry of Transport as Aviation Advisor before moving to lead Malaysia Airports as CEO for 11 years. YBhg. Tan Sri was President of the ACI Asia-Pacific Regional Board from 2010 through 2014 and subsequently was Immediate Past President until May 2022.

YBhg. Tan Sri joined the aviation industry in 1972 as a Management Trainee in the then newly formed Malaysia Airlines. He worked in Malaysia Airlines for 29 years in various management positions of Director of Corporate Planning, Commercial Director and Executive Vice-President Airline.

In 2001, he joined the Government as Aviation Advisor to the Ministry of Transport.

In 2003, he joined Malaysia Airports where he served as CEO for 11 years until 2014 and then as Advisor to the Board for 3 years until 2017.

Ridha Aditya Nugraha

Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya Indonesia

Ridha Aditya Nugraha teaches Air and Space Law Studies at International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia. In 2019-2020, he was engaged as ASEAN Passenger Protection Support Expert at the EU-EASA ARISE Plus Civil Aviation Project in ASEAN. Before joining academia, he worked with a Jakarta-based law firm, a Dutch low-fare airline, and a Danish international consulting firm. He has also an experience with a Singapore-based aviation consultant. He holds graduate degree from International Institute of Air and Space Law, Universiteit Leiden; and undergraduate degree from Faculty of Law, Universitas Indonesia.

Stefano Baronci

Director General of Airports Council International (ACI) Asia-Pacific

Mr. Stefano Baronci is the Director General of Airports Council International (ACI) Asia-Pacific, an association representing the interests of airports in Asia Pacific and the Middle East. Appointed in December 2019, Mr. Baronci is responsible for driving and executing the strategic plan of the association and overseeing a team of professionals at the Regional Office based in Hong Kong.

Mr. Baronci has 22 years of analytic and representational experience at national and international levels in the aviation sector, representing both airport and airline industries. He is very familiar with the ACI community, having previously served as the Director of Economics at ACI World in Montreal and Senior Policy Manager at ACI Europe in Brussels. He has also served as Secretary General of Assaeroporti, the Italian airport operators association, and Assistant Director and ATM Infrastructure Expert at the International Air Transport Association (IATA).

Mr. Baronci, a native of Italy, holds an Executive MBA from Warwick University in the United Kingdom and graduated with a Law degree from La Sapienza University in Rome, Italy. He is married with two children.

Freda Liu

Broadcast Journalist

A powerhouse communicator and connector, Freda Liu is a global speaker, author, broadcast journalist, emcee, moderator and trainer. She believes in the concept of revolving to evolve; a journey she personally embodies and imparts to others through her books and her work.

Freda has written six books namely “Life’s a Stage – Stories Of An Empowered Life, “PR Yourself” “Shake & Spear Your Business: The Romeo & Juliet Way,” & “Everybody Loves Ray” (biography), “Bursting Fixed Mindsets” and “In Your Skin.”

As a business broadcast journalist, she has conducted close to 10,000 interviews with thought leaders like Simon Sinek, Nobel Peace Prize Winner Muhammad Yunus of Grameen Bank, Former Prime Minister of Finland Alexander Stubb, author Stephen Covey, to former GE CEO Jack Welch.

Freda is highly sought after as a moderator, emcee and trainer having worked with Fortune 500 companies. Some of her awards include the ASEAN Rice Bowl Awards for Malaysia Startup Journalist Of The Year and the Kanebo Exceptional Award for Voice and Outstanding Graduate by the Malaysian Australian Alumni Council.

A big believer in social enterprises having come up with her series of videos and the judge for Chivas Regal’s The Venture programme. An inspirational spokesperson for sustainability, Freda is also a World Vision Malaysia advocate for WASH (Clean Water & Sanitation). In addition, she’s an ambassador for Women of Global Change KL Chapter and Ocean Hero Conservation and a business mentor for the Cherie Blair Foundation for Women.

Majoring in Marketing with a Bachelor of Business from University of Southern Queensland, she has recently completed a Postgraduate Diploma in Design Thinking and is certified as a Futurist by The Futurist Institute. She is a member of the National Association of Women Entrepreneurs Malaysia and the Malaysian Association of Professional Speakers.

Peter Alawani

Chief Economic Regulatory Framework Section, Air Transport Bureau, International Civil Aviation Organisation (ICAO)

Peter Alawani is the head of the Economic Regulatory Framework Section, Air Transport Bureau, International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Mr. Alawani has over 30 years’ experience in the field of Economic Regulations in Civil Aviation. Before joining ICAO in 2015, he served as General Manager, Air Transport Operations, Nigerian Civil Aviation Authority, where he organised several international and regional conferences, assisted in the negotiation of more than thirty-five Bilateral Air Services Agreements between Nigeria and other Countries, granted operating authorisation to several foreign carriers, as well as participated in the development on Part 19 – Consumer Protection Regulations, Nigeria Civil Aviation Regulations.

He holds two Masters Degrees in Business Administration and Public Administration and has over the course of his career, received various trainings in air transport economics, aviation law, Consumer protection, airport, airline and air navigation management. He has served in several international Committees and Panels including the ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) and the Air Transport Regulatory Panel (ATRP).

His is presently responsible for updating and keeping current, ICAO’s Policy and Guidance Materials on Economic Regulation of International Air Transport and infrastructure management, including the issues of Consumer Protection. He serves as Secretary of the Air Transport Regulatory Panel (ATRP) and he is manager of the ICAO Air Services Negotiation (ICAN) Event among other responsibilities.

Olivier Waldner

Deputy Head of Unit Passenger Rights, Directorate General for Mobility and Transport European Commission (EU)

Olivier Waldner has over 35 years of experience in the field of transport. He began his career in 1987 in the toll motorways sector in France before joining the European Commission in 1989. In particular, he contributed to the development of trans-European transport networks and intelligent transport systems. For the last 20 years he has been familiar with air transport and the aviation industry

After September 11, he moved to aviation security and set up an aviation security inspection programme for the European Union. He then contributed to the optimization of the European air traffic management system. Since 2018 he has been in charge of the European Union’s passenger rights regulatory framework in the air sector as well as other modes of transport.

Under his leadership, an international seminar on air passenger rights was held in Brussels in May 2019, a seminar participated by the EU Member States and industry together with ICAO and a dozen of other leading states in the field of consumer protection, including Malaysia represented by MAVCOM.

Olivier holds a master’s degree in law and public administration from the Paris University, France.

Pushpalatha Subramaniam

Director of Consumer Affairs, Malaysian Aviation Commission (MAVCOM)

Mdm. Pushpalatha Subramaniam heads the Consumer Affairs Department in MAVCOM. In 2015, Pushpa was part of the establishment on the Malaysian Aviation Commission for Malaysia. She has been instrumental in establishing the first Malaysian Aviation Consumer Protection Code (MACPC) in 2016 in Malaysia, a regulation to protect travellers in the civil aviation industry.

Under her leadership, she had led the implementation of various consumer awareness and education initiatives, empowering travellers with information on their travel rights under the MACPC. In addition, her team has consistently achieved more than 90 per cent resolution of consumer complaints since the first year of MAVCOM’s operation.

Pushpa also leads the development of the Airports Quality of Service (QoS) Framework and oversees the implementation of the Framework with the aim of enhancing passenger’s convenience and comfort, more importantly ensuring efficiencies at airports in Malaysia. The QoS has been implemented at both the terminals at KLIA and work is still in progress for other airports in Malaysia.

Prior to this, she was the Senior Vice President in charge of customer experience in Malaysia Airlines (MAS) and later, Head of Customer Experience with Standard Chartered Malaysia.

Pushpa has more than 27 years of experience in the airline industry with niche expertise in managing consumer affairs. Pushpa holds a Bachelor’s in Business Administration (BBA) degree from the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia. She also spent five years on the Board of the Worldwide Airline Customer Relations Association (WACRA) and is a member of the International Aviation Women’s Association (IAWA).

Soukkhongthong Voraphet

Director of Air Transport Division, Department of Civil Aviation of Laos PDR

Mr. Voraphet has 10 years working experience in the aviation industry.

In 2019, he earned his Advanced Master in Air Transport Management and Specialised Executive Master of Air Transport Management having completed his thesis on ‘Challenges and Opportunities to develop Air Transport in the Lao PDR’.

Vinoop Goel

Asia-Pacific Regional Director of Airports & External Relations, International Air Transport Association (IATA)

Vinoop Goel is the Asia-Pacific Regional Director of Airports & External Relations for the International Air Transport Association (IATA). He is based at their Asia-Pacific regional office in Singapore. Vinoop leads a team that is responsible for all IATA’s activities in the Asia-Pacific region relating to Airports including Infrastructure development, Passenger Facilitation, Cargo and Security. In addition to this, Vinoop also heads the Member and External Relations department for the region that is responsible for Sustainability, Government Regulations and Aviation policy matters.

Vinoop has a degree in Computer Science and Engineering from India Institute of Technology (IIT), Delhi in India. He has more than 3 decades of aviation industry experience including a 14-year stint in Japan and has been with IATA since 2005.

Saravanan Thambirajah

Chief Executive Officer, Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA)

A prominent consumer activist spearheads several consumer bodies in the country, namely as the Chief Executive Officer of the Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA), the umbrella body of consumer organizations in the country;  the Director of Education and Research Association for Consumers (ERA Consumer Malaysia), an organization that conducts research, documentation and capacity building activities towards  building self-reliant, empowered communities; and is the Chief Executive Officer of the National Consumer Complaints Center (NCCC), which acts as a one-stop avenue for consumer grievances in Malaysia.

 


Mohd Shafiq Salleh

Pengurus, Pembangunan Penerbangan
  • Shafiq telah berkhidmat dalam Unit Pembangunan Penerbangan MAVCOM, di mana beliau pernah mengetuai dan membangunkan rangka kerja pemantauan industri penerbangan komersial di Malaysia.

  • Beliau juga merupakan ahli utama dalam pembangunan rangka kerja caj aeronautik yang merupakan suatu model pembiayaan bagi industri lapangan terbang Malaysia. Beliau telah memainkan peranan penting dalam pembangunan model rangka kerja tersebut.

  • Shafiq juga mempunyai pengalaman yang mendalam, melebihi 8 tahun dalam penyelidikan dan analisis ekuiti, pemodelan kewangan, serta pengurusan dana.

  • Beliau kini sedang meneruskan pengajian beliau dalam Sarjana Kewangan di Cambridge University yang dijadualkan untuk tamat pada bulan September 2022. Shafiq juga telah memperoleh Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran Dengan Multimedia kelas pertama dari Universiti Multimedia.

Shafiq adalah Alumni MAVCOM yang telah berkhidmat di Suruhanjaya sehingga Mac 2020.