Select Page

Adam Ahmad Abdullah

Ekonomi, Pengurus Kanan

  • Adam mempunyai pengalaman selama 12 tahun dalam penganalisisan ekuiti, penyelidikan ekonomi, serta pembangunan model dan ramalan kewangan.
  • Setelah memperolehi ijazah kelas pertama dari Imperial College London dalam Pengurusan Gunaan Perniagaan, beliau merupakan ahli unit yang membangunkan pelan-pelan induk bagi bahagian pengurusan aset untuk suatu pengurus unit amanah yang besar di Malaysia serta untuk unit amanah tersebut secara keseluruhannya.
  • Adam juga telah menerbitkan beberapa laporan dwi-tahunan mengenai prospek industri penerbangan awam Malaysia.

Adam adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Disember 2020.


Adam Ahmad Abdullah

Ekonomi, Pengurus Kanan
  • Adam mempunyai pengalaman selama 12 tahun dalam penganalisisan ekuiti, penyelidikan ekonomi, serta pembangunan model dan ramalan kewangan.
  • Setelah memperolehi ijazah kelas pertama dari Imperial College London dalam Pengurusan Gunaan Perniagaan, beliau merupakan ahli unit yang membangunkan pelan-pelan induk bagi bahagian pengurusan aset untuk suatu pengurus unit amanah yang besar di Malaysia serta untuk unit amanah tersebut secara keseluruhannya.
  • Adam juga telah menerbitkan beberapa laporan dwi-tahunan mengenai prospek industri penerbangan awam Malaysia.

Adam adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Disember 2020.