Select Page

Aiman Izuan Othaman

Hal Ehwal Pengguna, Eksekutif

  • Aiman pernah menyandang jawatan sebagai Penolong Pensyarah di Management and Science University (MSU). Sebelum menjadi pensyarah, beliau telah menjadi guru pengganti di sebuah sekolah untuk Orang Asli.
  • Sebelum beliau mengajar, Aiman pernah dianugerahkan sebagai Pelajar Terbaik bagi semua Program Ijazah yang disenaraikan di bawah Sekolah Pengajian dan Sains Sosial di MSU. Aiman mempunyai Diploma Pendidikan (TESL) dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL) (Kepujian) dari universiti yang sama.
  • Seorang ketua semulajadi, beliau pernah dilantik untuk menjadi Presiden kelab TESL dari 2016-2017, malah dipilih sebagai Pengarah bagi projek Hop-On Hop-Off untuk kelab tersebut.

Aiman adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Jun 2020.

 


Aiman Izuan Othaman

Hal Ehwal Pengguna, Eksekutif
  • Aiman pernah menyandang jawatan sebagai Penolong Pensyarah di Management and Science University (MSU). Sebelum menjadi pensyarah, beliau telah menjadi guru pengganti di sebuah sekolah untuk Orang Asli.
  • Sebelum beliau mengajar, Aiman pernah dianugerahkan sebagai Pelajar Terbaik bagi semua Program Ijazah yang disenaraikan di bawah Sekolah Pengajian dan Sains Sosial di MSU. Aiman mempunyai Diploma Pendidikan (TESL) dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL) (Kepujian) dari universiti yang sama.
  • Seorang ketua semulajadi, beliau pernah dilantik untuk menjadi Presiden kelab TESL dari 2016-2017, malah dipilih sebagai Pengarah bagi projek Hop-On Hop-Off untuk kelab tersebut.

Aiman adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Jun 2020.