Select Page

Ashween Raj KV Mohan Raja

Kewangan, Perkhidmatan Korporat, Pengurus

  • Ashween mempunyai Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan sedang menjalani kursus kualifikasi Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA).
  • Ashween mempunyai pengalaman dalam membangunkan dan menaik taraf Prosedur Operasi Standard (SOP) secara keseluruhan. Beliau juga telah berjaya melaksanakan pengutipan Caj Pengawalselian (RSC) untuk menjana pendapatan Suruhanjaya serta telah membantu menubuhkan fungsi keseluruhan unit Kewangan untuk MAVCOM. Selain itu, Ashween juga bertanggungjawab untuk pengurusan laporan kewangan bulanan, akaun penerimaaan, akaun pembayaran serta perolehan Suruhanjaya.


Ashween Raj KV Mohan Raja

Kewangan, Perkhidmatan Korporat, Pengurus
  • Ashween mempunyai Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan sedang menjalani kursus kualifikasi Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA).
  • Ashween mempunyai pengalaman dalam membangunkan dan menaik taraf Prosedur Operasi Standard (SOP) secara keseluruhan. Beliau juga telah berjaya melaksanakan pengutipan Caj Pengawalselian (RSC) untuk menjana pendapatan Suruhanjaya serta telah membantu menubuhkan fungsi keseluruhan unit Kewangan untuk MAVCOM. Selain itu, Ashween juga bertanggungjawab untuk pengurusan laporan kewangan bulanan, akaun penerimaaan, akaun pembayaran serta perolehan Suruhanjaya.