Select Page

Muhammad Azzim Saiful Azhar

Pengurusan Risiko dan Maklumat, Pengurus Kanan

  • Semasa beliau di MAVCOM, Azzim menyelia pelaksanaan rangka kerja pengurusan risiko di MAVCOM dengan memastikan risiko utama diserlahkan, dijamin dan dikurangkan.
  • Mempunyai lebih dari tujuh tahun pengalaman, Azzim mengkhususkan diri dalam pengurusan risiko dan penyeliaan pasaran modal di Malaysia, termasuk pembangunan rangka kerja dan garis panduan.
  • Azzim menyumbang kepada pembangunan keselamatan siber dan garis panduan mengenai pengendali pasaran yang diiktiraf di pasaran modal. Beliau juga menjalankan penilaian kawal selia pasaran modal Malaysia.
  • Azzim memiliki Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dan lulus dengan Kepujian Kelas Pertama dari Universiti Teknologi Mara (UiTM).


Muhammad Azzim Saiful Azhar

Pengurusan Risiko dan Maklumat, Pengurus Kanan
  • Semasa beliau di MAVCOM, Azzim menyelia pelaksanaan rangka kerja pengurusan risiko di MAVCOM dengan memastikan risiko utama diserlahkan, dijamin dan dikurangkan.
  • Mempunyai lebih dari tujuh tahun pengalaman, Azzim mengkhususkan diri dalam pengurusan risiko dan penyeliaan pasaran modal di Malaysia, termasuk pembangunan rangka kerja dan garis panduan.
  • Azzim menyumbang kepada pembangunan keselamatan siber dan garis panduan mengenai pengendali pasaran yang diiktiraf di pasaran modal. Beliau juga menjalankan penilaian kawal selia pasaran modal Malaysia.
  • Azzim memiliki Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dan lulus dengan Kepujian Kelas Pertama dari Universiti Teknologi Mara (UiTM).