Select Page

Ch’ng Dao Zhen

Pembangunan Penerbangan, Eksekutif

  • Ch’ng mempunyai pengalaman pengawalseliaan dalam industri pasaran modal dan penerbangan.
  • Setelah menamatkan pengajian beliau dengan pengkhususan dalam bidang Ekonomi, serta memperoleh kelulusan bagi kesemua tahap peperiksaan Juruanalisis Kewangan Berkanun (CFA), Ch’ng telah menyumbang kepakaran beliau dalam pembangunan rangka kerja caj lapangan terbang yang pertama di Malaysia. Di samping itu, beliau telah berjaya melobi untuk penyisipan inisiatif-inisiatif utama modal teroka (venture capital) ke dalam Belanjawan negara.

Ch’ng adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Februari 2022.


Ch’ng Dao Zhen

Pembangunan Penerbangan, Eksekutif
  • Ch’ng mempunyai pengalaman pengawalseliaan dalam industri pasaran modal dan penerbangan.
  • Setelah menamatkan pengajian beliau dengan pengkhususan dalam bidang Ekonomi, serta memperoleh kelulusan bagi kesemua tahap peperiksaan Juruanalisis Kewangan Berkanun (CFA), Ch’ng telah menyumbang kepakaran beliau dalam pembangunan rangka kerja caj lapangan terbang yang pertama di Malaysia. Di samping itu, beliau telah berjaya melobi untuk penyisipan inisiatif-inisiatif utama modal teroka (venture capital) ke dalam Belanjawan negara.

Ch’ng adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Februari 2022.