Select Page

Elena Abdul Rahim

Perkhidmatan Korporat, Setiausaha Eksekutif

  • Elena mempunyai pengalaman selama 16 tahun dalam bidang kesetiausahaan Korporat, terutamanya dalam mengurus hal ehwal serta membuat perancangan teliti bagi pihak Pengurusan Kanan.
  • Beliau juga amat berpengalaman dalam mengurus maklumat sulit dan sensitif, serta efisien dalam pengurusan pentadbiran organisasi secara keseluruhan. Elena juga berkebolehan dalam menjalankan tugasan yang merangkumi pelbagai aliran kerja.


Elena Abdul Rahim

Perkhidmatan Korporat, Setiausaha Eksekutif
  • Elena mempunyai pengalaman selama 16 tahun dalam bidang kesetiausahaan Korporat, terutamanya dalam mengurus hal ehwal serta membuat perancangan teliti bagi pihak Pengurusan Kanan.
  • Beliau juga amat berpengalaman dalam mengurus maklumat sulit dan sensitif, serta efisien dalam pengurusan pentadbiran organisasi secara keseluruhan. Elena juga berkebolehan dalam menjalankan tugasan yang merangkumi pelbagai aliran kerja.