Select Page

Fariz Zulfa Mohd Mustafa

Komunikasi, Pengurus

  • Fariz mempunyai pengalaman selama lima tahun dalam bidang perhubungan awam dan komunikasi korporat, dan telah berkhidmat dalam industri perkhidmatan dan teknologi maklumat. Sebelum menyertai MAVCOM, beliau telah bertugas sebagai pakar perhubungan awam dan komunikasi korporat di DRB-HICOM, Telekom Malaysia dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB).
  • Beliau mempunyai latar belakang profesional dalam bidang media dan komunikasi. Beliau juga merupakan seorang graduan dari New York University (NYU) yang telah diiktiraf dengan kepujian kelas pertama Sarjana Sains (M.S.) dalam bidang Perhubungan Awam dan Komunikasi Korporat.
  • Fariz telah menetap di luar negara selama 12 tahun dan menuntut di pelbagai sekolah antarabangsa di Paris, Dubai, Tokyo dan New York.

Fariz adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Ogos 2021.


Fariz Zulfa Mohd Mustafa

Komunikasi, Pengurus
  • Fariz mempunyai pengalaman selama lima tahun dalam bidang perhubungan awam dan komunikasi korporat, dan telah berkhidmat dalam industri perkhidmatan dan teknologi maklumat. Sebelum menyertai MAVCOM, beliau telah bertugas sebagai pakar perhubungan awam dan komunikasi korporat di DRB-HICOM, Telekom Malaysia dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB).
  • Beliau mempunyai latar belakang profesional dalam bidang media dan komunikasi. Beliau juga merupakan seorang graduan dari New York University (NYU) yang telah diiktiraf dengan kepujian kelas pertama Sarjana Sains (M.S.) dalam bidang Perhubungan Awam dan Komunikasi Korporat.
  • Fariz telah menetap di luar negara selama 12 tahun dan menuntut di pelbagai sekolah antarabangsa di Paris, Dubai, Tokyo dan New York.

Fariz adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Ogos 2021.