Select Page


Fazlin Hassan Naziri

Ekonomi, Pengurus
  • Fazlin mempunyai pengalaman teknikal dan komersial selama 13 tahun dalam pelbagai industri seperti utiliti, telekomunikasi dan penerbangan. Beliau telah mengetuai beberapa projek yang memerlukan input pakar ekonomi mengenai harga tiket penerbangan dan kesalinghubungan udara di Malaysia.
  • Fazlin merupakan graduan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Imperial College London.

Fazlin adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga November 2020.