Select Page

Hana S. Harun

Pembangunan Penerbangan, Pengurus

  • Hana mempunyai pengalaman selama sepuluh tahun dalam industri pelancongan semasa beliau berkhidmat untuk Lembaga Pelancongan Sabah dan selama empat tahun dalam usaha pemuliharaan Borneo dengan World Wide Fund (WWF) Malaysia.
  • Beliau memiliki MHSc. dalam Komunikasi (Perhubungan Awam) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mempunyai BSc dalam Komunikasi (Pengiklanan) dari New Haven University, Connecticut, Amerika Syarikat.
  • Pencapaian utama beliau termasuk inisiatif Heart of Borneo yang ditandatangani oleh Kerajaan Brunei, Indonesia dan Malaysia. Hana juga telah dipilih untuk mengetuai unit digitalisasi pemasaran dan komunikasi bagi industri pelancongan Sabah. Selain itu, Hana telah menjalankan kerja-kerja publisiti bagi industri penerbangan Sabah dan Sarawak di mana beliau terlibat dalam bidang pengawalseliaan. Di MAVCOM, merupakan sebahagian daripada unit yang mengawasi prestasi pengendali lapangan terbang melalui Rangka Kerja Kualiti Perkhidmatan Lapangan terbang, serta pentadbiran Perkhidmatan Udara Luar Bandar bagi masyarakat di pedalaman Sabah dan Sarawak.


Hana S. Harun

Pembangunan Penerbangan, Pengurus
  • Hana mempunyai pengalaman selama sepuluh tahun dalam industri pelancongan semasa beliau berkhidmat untuk Lembaga Pelancongan Sabah dan selama empat tahun dalam usaha pemuliharaan Borneo dengan World Wide Fund (WWF) Malaysia.
  • Beliau memiliki MHSc. dalam Komunikasi (Perhubungan Awam) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mempunyai BSc dalam Komunikasi (Pengiklanan) dari New Haven University, Connecticut, Amerika Syarikat.
  • Pencapaian utama beliau termasuk inisiatif Heart of Borneo yang ditandatangani oleh Kerajaan Brunei, Indonesia dan Malaysia. Hana juga telah dipilih untuk mengetuai unit digitalisasi pemasaran dan komunikasi bagi industri pelancongan Sabah. Selain itu, Hana telah menjalankan kerja-kerja publisiti bagi industri penerbangan Sabah dan Sarawak di mana beliau terlibat dalam bidang pengawalseliaan. Di MAVCOM, merupakan sebahagian daripada unit yang mengawasi prestasi pengendali lapangan terbang melalui Rangka Kerja Kualiti Perkhidmatan Lapangan terbang, serta pentadbiran Perkhidmatan Udara Luar Bandar bagi masyarakat di pedalaman Sabah dan Sarawak.