Select Page

Hazman Hafiz

Hal Ehwal Pengguna, Pengurus

  • Hazman mempunyai pengalaman bekerja selama lima tahun dalam industri penerbangan dan kewangan. Beliau memulakan kerjaya beliau dengan menjadi guru selama dua tahun di sebuah sekolah luar bandar di Malaysia.
  • Pada tahun 2012, beliau telah mendapat Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian Kelas Pertama) dari Universiti Malaya. Beliau juga memiliki Diploma Pasca Siswazah Pendidikan dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2014, dan telah menerima Diploma Pengurusan Penerbangan Awam dari International Air Transport Association (IATA) pada tahun 2019.
  • Pada tahun 2013, beliau telah menjadi Felo Teach for Malaysia. Beliau juga merupakan pemegang biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam.


Hazman Hafiz

Hal Ehwal Pengguna, Pengurus
  • Hazman mempunyai pengalaman bekerja selama lima tahun dalam industri penerbangan dan kewangan. Beliau memulakan kerjaya beliau dengan menjadi guru selama dua tahun di sebuah sekolah luar bandar di Malaysia.
  • Pada tahun 2012, beliau telah mendapat Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian Kelas Pertama) dari Universiti Malaya. Beliau juga memiliki Diploma Pasca Siswazah Pendidikan dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2014, dan telah menerima Diploma Pengurusan Penerbangan Awam dari International Air Transport Association (IATA) pada tahun 2019.
  • Pada tahun 2013, beliau telah menjadi Felo Teach for Malaysia. Beliau juga merupakan pemegang biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam.