Select Page

Intan Nadia Jalil

Ekonomi, Timbalan Pengarah

  • Nadia menerajui projek yang menjangka masa dua tahun untuk membangunkan Pelan Induk Ekonomi yang pertama buat Sektor Penerbangan Awam Malaysia untuk Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT). Pelan Induk tersebut menyediakan hala tuju strategik bagi peraturan dan pembangunan ekonomi sektor penerbangan Malaysia.
  • Nadia juga menyertai forum antarabangsa seperti keahlian Kumpulan Kerja Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO), yang bertanggungjawab untuk mengemas kini Manual Ekonomi Organisasi Perkhidmatan Navigasi Penerbangan, dan Polisi mengenai Caj untuk Lapangan Terbang dan Perkhidmatan Navigasi Udara. Beliau juga terlibat dalam Penasihat Zico Asean 40 Di bawah 40 (2018) – sebagai pengiktirafan untuk “kerja terpuji sebagai pakar ekonomi muda terkemuka di Malaysia.”
  • Sebagai Ahli Ekonomi Bank Dunia dari tahun 2012 hingga 2014, Nadia merupakan salah seorang pengarang Malaysia Economic Monitor, sebuah penerbitan dua kali setahun yang mengkaji perkembangan dan pandangan ekonomi yang terkini, dan juga menganalisis tema struktur jangka panjang. Beliau menyampaikan analisis dan taklimat tentang ekonomi Malaysia kepada pengurusan dan pelanggan Bank Dunia, termasuk Ketua Ekonom dan Pengarah Urusan kepada Bank Dunia.
  • Nadia memegang Ijazah Sarjana dalam Pengajian Dasar Wilayah dan Bandar dari London School of Economics dan Sains Politik pada tahun 2010, BA dalam Ekonomi dari University of Cambridge pada tahun 2003, dan Diploma Pengurusan Penerbangan Awam dari Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA) pada tahun 2018.

Nadia adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Mac 2020.


Intan Nadia Jalil

Ekonomi, Timbalan Pengarah
  • Nadia menerajui projek yang menjangka masa dua tahun untuk membangunkan Pelan Induk Ekonomi yang pertama buat Sektor Penerbangan Awam Malaysia untuk Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT). Pelan Induk tersebut menyediakan hala tuju strategik bagi peraturan dan pembangunan ekonomi sektor penerbangan Malaysia.
  • Nadia juga menyertai forum antarabangsa seperti keahlian Kumpulan Kerja Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO), yang bertanggungjawab untuk mengemas kini Manual Ekonomi Organisasi Perkhidmatan Navigasi Penerbangan, dan Polisi mengenai Caj untuk Lapangan Terbang dan Perkhidmatan Navigasi Udara. Beliau juga terlibat dalam Penasihat Zico Asean 40 Di bawah 40 (2018) – sebagai pengiktirafan untuk “kerja terpuji sebagai pakar ekonomi muda terkemuka di Malaysia.”
  • Sebagai Ahli Ekonomi Bank Dunia dari tahun 2012 hingga 2014, Nadia merupakan salah seorang pengarang Malaysia Economic Monitor, sebuah penerbitan dua kali setahun yang mengkaji perkembangan dan pandangan ekonomi yang terkini, dan juga menganalisis tema struktur jangka panjang. Beliau menyampaikan analisis dan taklimat tentang ekonomi Malaysia kepada pengurusan dan pelanggan Bank Dunia, termasuk Ketua Ekonom dan Pengarah Urusan kepada Bank Dunia.
  • Nadia memegang Ijazah Sarjana dalam Pengajian Dasar Wilayah dan Bandar dari London School of Economics dan Sains Politik pada tahun 2010, BA dalam Ekonomi dari University of Cambridge pada tahun 2003, dan Diploma Pengurusan Penerbangan Awam dari Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA) pada tahun 2018.

Nadia adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Mac 2020.