Select Page

Jamie Tham Hui Xin

Pengurusan Risiko dan Maklumat, Pengurus Kanan

  • Jamie seorang graduan dari Universiti Malaya (UM) dalam Ekonomi dan Profesional Kesinambungan Perniagaan yang disahkan (CBCP) serta Pengurusan Projek Profesional (PMP).
  • Beliau mempunyai lebih dari 8 tahun pengalaman dalam tadbir urus, pengurusan risiko dan perancangan strategik di seluruh organisasi multinasional dan kerajaan termasuk Penerbangan, Minyak & Gas dan Sektor Penjagaan Kesihatan.
  • Jamie membangun dan melaksanakan keseluruhan tadbir urus risiko, rangka kerja pengurusan risiko serta metodologi yang sejajar dengan piawaian ISO 31000 dan standard COSO dalam beberapa organisasi. Beliau merancang untuk mendapatkan dan memulihkan semula perkhidmatan penjagaan kesihatan dan tapak-tapak untuk komuniti semasa kebakaran hutan zon utara Alberta, Kanada pada 2019. Jamie juga menganalisis dan menyelaras perancangan strategik untuk menyusun semula perbelanjaan modal dan operasi dalam menyokong agenda korporat.

Jamie merupakan seorang Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga November 2018.


Jamie Tham Hui Xin

Pengurusan Risiko dan Maklumat, Pengurus Kanan
  • Jamie seorang graduan dari Universiti Malaya (UM) dalam Ekonomi dan Profesional Kesinambungan Perniagaan yang disahkan (CBCP) serta Pengurusan Projek Profesional (PMP).
  • Beliau mempunyai lebih dari 8 tahun pengalaman dalam tadbir urus, pengurusan risiko dan perancangan strategik di seluruh organisasi multinasional dan kerajaan termasuk Penerbangan, Minyak & Gas dan Sektor Penjagaan Kesihatan.
  • Jamie membangun dan melaksanakan keseluruhan tadbir urus risiko, rangka kerja pengurusan risiko serta metodologi yang sejajar dengan piawaian ISO 31000 dan standard COSO dalam beberapa organisasi. Beliau merancang untuk mendapatkan dan memulihkan semula perkhidmatan penjagaan kesihatan dan tapak-tapak untuk komuniti semasa kebakaran hutan zon utara Alberta, Kanada pada 2019. Jamie juga menganalisis dan menyelaras perancangan strategik untuk menyusun semula perbelanjaan modal dan operasi dalam menyokong agenda korporat.

Jamie merupakan seorang Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga November 2018.