Select Page

Kelly Low

Pembangunan Penerbangan, Timbalan Pengarah

  • Semasa beliau di MAVCOM, Kelly merupakan sebahagian daripada unit yang membangunkan perundangan utama industri penerbangan termasuk perundangan bagi Lesen dan Permit Perkhidmatan Udara, Lesen Aerodrom, Lesen Pengendalian Darat serta peruntukan Hak Trafik Udara.
  • Kelly juga telah membangunkan dan melaksanakan rangka kerja sistematik yang menggariskan kriteria dan garis panduan bagi penerbitan lesen dan permit.
  • Kelly merupakan graduan Kejuruteraan dan Bahan Kimia dari Auckland University. Beliau mempunyai pengalaman yang melangkaui 18 tahun dalam industri penerbangan yang meliputi pelbagai aspek industri tersebut seperti kejuruteraan, operasi penerbangan dan lapangan terbang, serta hal-ehwal perundangan di pelbagai negara termasuk New Zealand.
  • Beliau pernah bekerja untuk Kumpulan AirAsia dan Air New Zealand Engineering Ltd.

Kelly adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Oktober 2018.


Kelly Low

Pembangunan Penerbangan, Timbalan Pengarah
  • Semasa beliau di MAVCOM, Kelly merupakan sebahagian daripada unit yang membangunkan perundangan utama industri penerbangan termasuk perundangan bagi Lesen dan Permit Perkhidmatan Udara, Lesen Aerodrom, Lesen Pengendalian Darat serta peruntukan Hak Trafik Udara.
  • Kelly juga telah membangunkan dan melaksanakan rangka kerja sistematik yang menggariskan kriteria dan garis panduan bagi penerbitan lesen dan permit.
  • Kelly merupakan graduan Kejuruteraan dan Bahan Kimia dari Auckland University. Beliau mempunyai pengalaman yang melangkaui 18 tahun dalam industri penerbangan yang meliputi pelbagai aspek industri tersebut seperti kejuruteraan, operasi penerbangan dan lapangan terbang, serta hal-ehwal perundangan di pelbagai negara termasuk New Zealand.
  • Beliau pernah bekerja untuk Kumpulan AirAsia dan Air New Zealand Engineering Ltd.

Kelly adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Oktober 2018.