Select Page

Nafisah Abdul Nasir

Pembangunan Penerbangan, Pengurus

  • Nafisah adalah mahir dalam memastikan pelan operasi dilaksanakan dengan baik dan mempunyai pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam operasi penerbangan komersial, terutamanya dalam bidang jadual dan perancangan rangkaian, serta proses permit pendaratan penerbangan.
  • Beliau mempunyai pengetahuan mendalam tentang market intelligence dan alat analisis seperti sistem PC Airflite oleh SABER (alat penjadualan) dan AirportIS oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA).
  • Nafisah memiliki BBA (Kepujian) dalam Kewangan dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Diploma Analisis Pelaburan dari UiTM, Johor, dan Diploma Pengurusan Penerbangan dari Pusat Latihan IATA.


Nafisah Abdul Nasir

Pembangunan Penerbangan, Pengurus
  • Nafisah adalah mahir dalam memastikan pelan operasi dilaksanakan dengan baik dan mempunyai pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam operasi penerbangan komersial, terutamanya dalam bidang jadual dan perancangan rangkaian, serta proses permit pendaratan penerbangan.
  • Beliau mempunyai pengetahuan mendalam tentang market intelligence dan alat analisis seperti sistem PC Airflite oleh SABER (alat penjadualan) dan AirportIS oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA).
  • Nafisah memiliki BBA (Kepujian) dalam Kewangan dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Diploma Analisis Pelaburan dari UiTM, Johor, dan Diploma Pengurusan Penerbangan dari Pusat Latihan IATA.