Select Page

Norzahin Mazlee

Komunikasi, Pengurus Kanan

  • Zahin mempunyai pengalaman selama lebih lapan tahun bekerja dan mengetuai berbagai inisiatif dalam spektrum pemasaran dan komunikasi merentas industri seperti penjagaan kesihatan, perbankan dan maritim.
  • Beliau ditugaskan menjadi penjaga laman web MAVCOM dan telah menghasilkan tiga Laporan Tahunan untuk MAVCOM.
  • Zahin terpilih di kalangan rakan sebaya untuk memasuki Program Fast Track untuk Sarjana Muda Pengiklanan (Kepujian) di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, di mana beliau lulus dengan Kepujian Kelas Pertama dan menerima Anugerah Naib Canselor.
  • Beliau juga menguruskan pelbagai acara yang melibatkan pihak berkuasa pengangkutan, termasuk penyelarasan empat upacara konvokesyen untuk Malaysian Maritime Academy Sdn. Bhd.


Norzahin Mazlee

Komunikasi, Pengurus Kanan
  • Zahin mempunyai pengalaman selama lebih lapan tahun bekerja dan mengetuai berbagai inisiatif dalam spektrum pemasaran dan komunikasi merentas industri seperti penjagaan kesihatan, perbankan dan maritim.
  • Beliau ditugaskan menjadi penjaga laman web MAVCOM dan telah menghasilkan tiga Laporan Tahunan untuk MAVCOM.
  • Zahin terpilih di kalangan rakan sebaya untuk memasuki Program Fast Track untuk Sarjana Muda Pengiklanan (Kepujian) di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, di mana beliau lulus dengan Kepujian Kelas Pertama dan menerima Anugerah Naib Canselor.
  • Beliau juga menguruskan pelbagai acara yang melibatkan pihak berkuasa pengangkutan, termasuk penyelarasan empat upacara konvokesyen untuk Malaysian Maritime Academy Sdn. Bhd.