Select Page

Norzahin Mazlee

Komunikasi, Pengurus

  • Zahin mempunyai pengalaman selama lebih enam tahun bekerja dan mengetuai berbagai inisiatif dalam spektrum pemasaran dan komunikasi merentas industri seperti penjagaan kesihatan, perbankan dan maritim.
  • Beliau ditugaskan menjadi penjaga laman web MAVCOM dan telah menghasilkan tiga Laporan Tahunan untuk MAVCOM.
  • Zahin terpilih di kalangan rakan sebaya untuk mendaftar di ‘Program Gelagat Pantas’ untuk Sarjana Muda Pengiklanan (Kepujian) di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, di mana beliau lulus dengan Kepujian Kelas Pertama dan menerima Anugerah Naib Canselor.
  • Beliau juga menguruskan pelbagai acara yang melibatkan pihak berkuasa pengangkutan, termasuk penyelarasan empat upacara konvokesyen untuk Malaysian Maritime Academy Sdn. Bhd.

Zahin adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Februari 2020.


Norzahin Mazlee

Komunikasi, Pengurus
  • Zahin mempunyai pengalaman selama lebih enam tahun bekerja dan mengetuai berbagai inisiatif dalam spektrum pemasaran dan komunikasi merentas industri seperti penjagaan kesihatan, perbankan dan maritim.
  • Beliau ditugaskan menjadi penjaga laman web MAVCOM dan telah menghasilkan tiga Laporan Tahunan untuk MAVCOM.
  • Zahin terpilih di kalangan rakan sebaya untuk mendaftar di ‘Program Gelagat Pantas’ untuk Sarjana Muda Pengiklanan (Kepujian) di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, di mana beliau lulus dengan Kepujian Kelas Pertama dan menerima Anugerah Naib Canselor.
  • Beliau juga menguruskan pelbagai acara yang melibatkan pihak berkuasa pengangkutan, termasuk penyelarasan empat upacara konvokesyen untuk Malaysian Maritime Academy Sdn. Bhd.

Zahin adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Februari 2020.