Select Page

Saiful Bakhtiar Osman

Teknologi Komunikasi dan Maklumat , Pengurus

  • Saiful mempunyai lebih daripada 19 tahun pengalaman dalam Keselamatan IT, pengurusan pusat data, pelayan dan rangkaian, pengurusan projek, pembangunan aplikasi, piawaian IT dan amalan terbaik.
  • Beliau adalah Pengurus Keselamatan Maklumat yang sah (CISM), Microsoft Certified System Administrator (MCSA), dan ITIL Certified Practitioner (v2 dan v3). Dalam Pengurusan Projek, beliau adalah Pengurus Projek PRINCE2 yang Bertauliah dan Master SCRUM yang Disahkan (metodologi pengurusan projek Agile). Saiful juga merupakan ‘Teknologis Siswazah’ yang disahkan di bawah Lembaga Teknologis Malaysia [Akta 768] dan Ahli Berdaftar Persatuan ICT Kebangsaan (PIKOM).
  • Saiful terlibat dalam pelbagai forum termasuk panelis untuk forum “Cybersecurity, IT Assurance & Governance (CIAG)” di 2019. Pada tahun 2018, beliau menjadi panelis di Sidang Kemuncak CIO Asia-Malaysia 2018 yang dianjurkan oleh Dot Connector di Shanghai, pembicara di IDC “Business Innovation Forum” dan di IDC “CIO Summit 2018”. Pada tahun 2017, beliau telah dilantik sebagai moderator di IDC “CIO Summit 2017” dan juga di CIO Asia “CIO Conference 2017”.
  • Saiful memegang Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Utara Malaysia (UUM). Pada tahun 2019, beliau dianugerahi Anugerah International Data Group (IDG) Top 50 CIO yang berprestij buat Anugerah Asean dan Anugerah ‘Information Visionary’ buat Sistem Pengurusan Aduan FlySmart (CMS) di Sidang Kemuncak Transformasi Digital IDC.

Saiful adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Februari 2021.


Saiful Bakhtiar Osman

Teknologi Komunikasi dan Maklumat , Pengurus
  • Saiful mempunyai lebih daripada 19 tahun pengalaman dalam Keselamatan IT, pengurusan pusat data, pelayan dan rangkaian, pengurusan projek, pembangunan aplikasi, piawaian IT dan amalan terbaik.
  • Beliau adalah Pengurus Keselamatan Maklumat yang sah (CISM), Microsoft Certified System Administrator (MCSA), dan ITIL Certified Practitioner (v2 dan v3). Dalam Pengurusan Projek, beliau adalah Pengurus Projek PRINCE2 yang Bertauliah dan Master SCRUM yang Disahkan (metodologi pengurusan projek Agile). Saiful juga merupakan ‘Teknologis Siswazah’ yang disahkan di bawah Lembaga Teknologis Malaysia [Akta 768] dan Ahli Berdaftar Persatuan ICT Kebangsaan (PIKOM).
  • Saiful terlibat dalam pelbagai forum termasuk panelis untuk forum “Cybersecurity, IT Assurance & Governance (CIAG)” di 2019. Pada tahun 2018, beliau menjadi panelis di Sidang Kemuncak CIO Asia-Malaysia 2018 yang dianjurkan oleh Dot Connector di Shanghai, pembicara di IDC “Business Innovation Forum” dan di IDC “CIO Summit 2018”. Pada tahun 2017, beliau telah dilantik sebagai moderator di IDC “CIO Summit 2017” dan juga di CIO Asia “CIO Conference 2017”.
  • Saiful memegang Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Utara Malaysia (UUM). Pada tahun 2019, beliau dianugerahi Anugerah International Data Group (IDG) Top 50 CIO yang berprestij buat Anugerah Asean dan Anugerah ‘Information Visionary’ buat Sistem Pengurusan Aduan FlySmart (CMS) di Sidang Kemuncak Transformasi Digital IDC.

Saiful adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Februari 2021.