Select Page

Sarah Izzati Seeni Mohamed

Pembangunan Penerbangan, Eksekutif

  • Sarah memiliki Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari Multimedia University dan Sarjana Muda Perdagangan (Perakaunan & Kewangan) dari University of Auckland.
  • Beliau mempunyai pengalaman selama lima tahun sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di beberapa Kementerian termasuk Unit Kerjasama Awam Swasta Pejabat Perdana Menteri, Kementerian Perdagangan dan Industri, dan Kementerian Pengangkutan Malaysia.
  • Kecekapan terasnya termasuk pengawalseliaan dan hubungan kerajaan, aero-politik, hal ehwal awam, penggubalan dasar, rundingan kontrak dan pengurusan pemegang saham.
  • Sarah membantu membangunkan sistem permohonan permit pendaratan elektronik pertama bagi semua penerbangan memasuki ruang udara Malaysia serta beroperasi ke / dari semua lapangan terbang di Malaysia untuk menyelaraskan proses permit pendaratan di beberapa badan industri berkaitan.

Sarah Izzati adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga September 2020.


Sarah Izzati Seeni Mohamed

Pembangunan Penerbangan, Eksekutif
  • Sarah memiliki Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari Multimedia University dan Sarjana Muda Perdagangan (Perakaunan & Kewangan) dari University of Auckland.
  • Beliau mempunyai pengalaman selama lima tahun sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di beberapa Kementerian termasuk Unit Kerjasama Awam Swasta Pejabat Perdana Menteri, Kementerian Perdagangan dan Industri, dan Kementerian Pengangkutan Malaysia.
  • Kecekapan terasnya termasuk pengawalseliaan dan hubungan kerajaan, aero-politik, hal ehwal awam, penggubalan dasar, rundingan kontrak dan pengurusan pemegang saham.
  • Sarah membantu membangunkan sistem permohonan permit pendaratan elektronik pertama bagi semua penerbangan memasuki ruang udara Malaysia serta beroperasi ke / dari semua lapangan terbang di Malaysia untuk menyelaraskan proses permit pendaratan di beberapa badan industri berkaitan.

Sarah Izzati adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga September 2020.