Select Page

Mohamed Sathik Ali Mohd Meera

Pembangunan Penerbangan, Pengurus Kanan

  • Sathik pakar dalam hal ehwal penerbangan dan peraturan, mempunyai lebih daripada 19 tahun pengalaman mendalam merentasi penerbangan komersial, operasi syarikat penerbangan, jaminan kualiti dan peraturan.
  • Beliau mengetuai pembangunan portal e-pelesenan dan pemantauan e-mel yang pertama di Malaysia pada platform salesforce.com untuk industri penerbangan tempatan selama enam bulan dan dalam anggaran bajet yang disediakan.
  • Sathik juga menjalankan pemeriksaan jaminan kualiti mengenai operasi dan proses penerbangan serta mencadangkan penambahbaikan proses sistemik.
  • Beliau mempunyai pengalaman melakukan penilaian ekonomi untuk pengeluaran lesen komersial dan Hak Trafik Udara untuk penyedia perkhidmatan penerbangan di Malaysia dan mencapai KPI kurang dari 90 hari yang diproses pada tahun 2019.
  • Sathik merupakan seorang graduan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).


Mohamed Sathik Ali Mohd Meera

Pembangunan Penerbangan, Pengurus Kanan
  • Sathik pakar dalam hal ehwal penerbangan dan peraturan, mempunyai lebih daripada 19 tahun pengalaman mendalam merentasi penerbangan komersial, operasi syarikat penerbangan, jaminan kualiti dan peraturan.
  • Beliau mengetuai pembangunan portal e-pelesenan dan pemantauan e-mel yang pertama di Malaysia pada platform salesforce.com untuk industri penerbangan tempatan selama enam bulan dan dalam anggaran bajet yang disediakan.
  • Sathik juga menjalankan pemeriksaan jaminan kualiti mengenai operasi dan proses penerbangan serta mencadangkan penambahbaikan proses sistemik.
  • Beliau mempunyai pengalaman melakukan penilaian ekonomi untuk pengeluaran lesen komersial dan Hak Trafik Udara untuk penyedia perkhidmatan penerbangan di Malaysia dan mencapai KPI kurang dari 90 hari yang diproses pada tahun 2019.
  • Sathik merupakan seorang graduan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).