Select Page

Sitti Nadhirah Md Rusli

Ekonomi, Eksekutif

  • Sebelum menyertai MAVCOM, Nadhirah adalah Pembantu Penyelidikan Bahagian Perniagaan dan Ekonomi di Suruhanjaya Persaingan Malaysia, dan sebelum itu, beliau adalah seorang pelatih di Institut Penyelidikan Khazanah. Beliau juga merupakan seorang sarjana Shell Malaysia, sebuah program biasiswa yang menyediakan pintu masuk yang unik ke dalam industri tenaga dan membenarkan Nadhirah meneruskan aspirasi pendidikannya.
  • Nadhirah memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan memiliki Ijazah Sarjana Ekonomi dengan Cemerlang dari Universiti Malaya.

Nadhirah adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Julai 2020.


Sitti Nadhirah Md Rusli

Ekonomi, Eksekutif
  • Sebelum menyertai MAVCOM, Nadhirah adalah Pembantu Penyelidikan Bahagian Perniagaan dan Ekonomi di Suruhanjaya Persaingan Malaysia, dan sebelum itu, beliau adalah seorang pelatih di Institut Penyelidikan Khazanah. Beliau juga merupakan seorang sarjana Shell Malaysia, sebuah program biasiswa yang menyediakan pintu masuk yang unik ke dalam industri tenaga dan membenarkan Nadhirah meneruskan aspirasi pendidikannya.
  • Nadhirah memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan memiliki Ijazah Sarjana Ekonomi dengan Cemerlang dari Universiti Malaya.

Nadhirah adalah Alumni MAVCOM yang bekerja di Suruhanjaya sehingga Julai 2020.