Select Page

Sugumari Pakerysamy

Hal Ehwal Pengguna, Pengurus

  • Sugumari memiliki Sarjana Muda Undang-Undang dari University of London.
  • Beliau mengkhususkan diri dalam bidang pengurusan dan penyelesaian aduan, jaminan kualiti, serta Analisis Punca Sebenar (Root Cause Analysis).
  • Di MAVCOM, dia adalah sebahagian daripada pasukan hal ehwal pengguna yang membantu resolusi aduan pada purata 95 peratus penutupan kes secara bulanan.
  • Sugumari telah terlibat secara aktif dalam semua kempen kesedaran pengguna untuk sub-jenama pengguna MAVCOM, FlySmart, untuk meningkatkan kesedaran mengenai hak perjalanan udara.


Sugumari Pakerysamy

Hal Ehwal Pengguna, Pengurus
  • Sugumari memiliki Sarjana Muda Undang-Undang dari University of London.
  • Beliau mengkhususkan diri dalam bidang pengurusan dan penyelesaian aduan, jaminan kualiti, serta Analisis Punca Sebenar (Root Cause Analysis).
  • Di MAVCOM, dia adalah sebahagian daripada pasukan hal ehwal pengguna yang membantu resolusi aduan pada purata 95 peratus penutupan kes secara bulanan.
  • Sugumari telah terlibat secara aktif dalam semua kempen kesedaran pengguna untuk sub-jenama pengguna MAVCOM, FlySmart, untuk meningkatkan kesedaran mengenai hak perjalanan udara.